Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

KU Leuven sa podieľa na vývoji liečby proti COVID-19

Výskum COVID-19 na KU Leuven v Belgicku. Zdroj: https://lrd.kuleuven.be

Aligos Therapeutics (Nasdaq: ALGS), biofarmaceutická spoločnosť v klinickom štádiu zameraná na vývoj nových terapeutík na riešenie neuspokojených medicínskych potrieb pri vírusových a pečeňových ochoreniach, oznámila, že si vybrala ALG-097558, širokospektrálny inhibítor proteázy koronavírusov, ako svojho kandidáta pri napredovaní vo lieku. Program je súčasťou spolupráce a licenčnej zmluvy s Katholieke Universiteit (KU) Leuven v Belgicku, vrátane jej Centra pre dizajn a objavovanie liekov (CD3), jednotky objavovania liekov a investičného fondu KU Leuven a Inštitútu Rega pre lekársky výskum.

Ako uviedol Lawrence Blatt, Ph.D., MBA, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Aligos: „Napriek pokroku, ktorý vakcíny priniesli v boji proti globálnej pandémii COVID-19, stále pretrváva potreba orálne podávaného silného antivírusového terapeutika, ktoré vo veľkej miere inhibuje rôzne kmene SARS-CoV-2, pretože tento vírus bude naďalej vytvárať nové varianty, ktoré môže potenciálne obísť imunitnú odpoveď sprostredkovanú vakcínou. Rýchly pokrok ALG-097558 ako inhibítora proteázy, ktorý má silnú aktivitu proti širokému spektru koronavírusov, zdôrazňuje odbornosť našich interných zamestnancov a našich spolupracovníkov z KU Leuven v oblasti vývoja malých molekúl pre antivírusové indikácie.“

ALG-097558 preukázal lepšiu účinnosť v porovnaní s nirmatrelvirom (PF-07321332) proti SARS-CoV-2 a viacnásobným rezistentným variantom vo všetkých doteraz testovaných bunkových testoch. ALG-097558 je 9 až 20-krát aktívnejší ako nirmatrelvir, v závislosti od variantu. Hodnotenie oproti variantu Omicron demonštruje 10-násobné zlepšenie bunkovej účinnosti pre ALG-097558 v porovnaní s nirmatrelvirom. ALG-097558 vykazuje silnú širokospektrálnu aktivitu proti alfa a beta koronavírusom a jej vysoko konzervované cieľové miesto naznačuje vysokú pravdepodobnosť, že si zachová silnú aktivitu proti potenciálnym budúcim variantom SARS-CoV-2.

Ako uviedol Johan Neyts, Ph.D., profesor virológie na KU Leuven: „SARS-CoV-2 zostane globálnou zdravotnou výzvou a napriek dostupnosti účinných vakcín stále potrebujeme účinné a bezpečné antivírusové lieky na liečbu a prevenciu COVID-19.“ Patrick Chaltin, Ph.D., výkonný riaditeľ CD3, dodal: „ALG-097558 vykazuje pozoruhodnú silnú antivírusovú aktivitu proti všetkým testovaným variantom SARS-CoV2. Táto zlúčenina má veľmi dobrý profil na ďalší vývoj ako účinný liek proti SARS-CoV-2 a iným známym, alebo zatiaľ neznámym koronavírusom.“

Predpokladané účinné dávky ALG-097558 možno u ľudí dosiahnuť bez posilnenia ritonavirom. Aligos očakáva, že žiadosť o klinickú skúšku fázy 1 podá v 2. polroku 2022.

Viac informácií:

Webová stránka CD3 a portfólio partnerských a prebiehajúcich projektov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://lrd.kuleuven.be, zverejnené: 11. 4. 2022, autor: rpa