Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

KU Leuven je najvyššie hodnotená univerzita v Horizonte Európa

Od renesančnej filozofie k špičkovej nanotechnológii. KU Leuven počas svojej slávnej existencie podporovala prelomový výskum a vysoko kvalitné vzdelávanie. Zdroj: https://www.kuleuven.be

Takmer po troch rokoch existencie programu Horizont Európa je KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) najväčším príjemcom grantov spomedzi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v doteraz najväčšom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie. Univerzita s čistým príspevkom viac ako 170-miliónov EUR na 284 projektov má v súčasnosti vedúcu pozíciu v objeme financií aj v počte podpísaných grantových zmlúv.

KU Leuven čerpá väčšinu svojich finančných prostriedkov Horizont Európa z grantov Európskej rady pre výskum (ERC) a financií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) v Pilieri I Excellent Science. V roku 2022 univerzita dokonca vytvorila nový rekord pre MSCA Doctoral Networks s 25 schválenými projektmi, čo znamená, že KU Leuven sa bude podieľať na jednom zo šiestich nových projektov. Výskumníci tiež zabezpečili značné množstvo financií na kolaboratívne projekty v tematických klastroch piliera II. KU Leuven koordinuje 120 projektov (42,3 %) – vrátane štvrtiny multipartnerských projektov, do ktorých je univerzita zapojená – a podieľa sa na 164 projektoch (57,7 %) ako príjemca.

Veda posúva hranice tu aj inde

„Toto prvé miesto je samozrejme dobrá správa pre KU Leuven aj pre Flámsko. Globálna orientácia a medzinárodná prepojenosť KU Leuven napokon vytvárajú významnú pridanú hodnotu nielen pre samotnú univerzitu, ale aj pre región, ktorého je súčasťou, a spoločnosť, ktorej slúži,“ reaguje rektor Luc Sels. Ďalej dodal: „Ak medzinárodná spolupráca povedie k efektívnejšej vede, potom bude prínosom aj pre sociálne inovácie a adaptabilitu tu vo Flámsku. Flámske univerzity, ktoré majú kapacitu a silu prilákať zdroje z medzinárodných fondov, zahraničných donorov alebo nadácií, zlepšujú našu regionálnu výskumnú a vzdelávaciu štruktúru, ako aj jej výsledky. V tejto oblasti má Flámsko vo svojich rukách niekoľko absolútnych skvostov, ale je dôležité, aby Flámsko politicky zabezpečilo, že tieto skvosty si zachovajú svoj lesk.“

Oslavujeme úspech a pozeráme sa dopredu

Počas predchádzajúceho rámcového programu Horizont 2020 získali univerzity v Oxforde a Cambridge väčšinu projektov EÚ, pričom ETH Zürich, University College London, KU Leuven a University of Copenhagen hrali o tretie miesto. Po Brexite už univerzity v Spojenom kráľovstve nemohli koordinovať projekty ani dostávať finančné prostriedky EÚ, čo ponechalo dvere otvorené pre KU Leuven, aby sa stal číslom jeden v Horizonte Európa.

Od výziev v roku 2024 sa však inštitúcie Spojeného kráľovstva vrátia do hry, pričom Spojené kráľovstvo sa pripojí k Horizontu Európa a programu Copernicus. Ako to ovplyvní KU Leuven?

Posilnenie našej konkurencieschopnosti

Jan D’hooge, prorektor pre politiku výskumu, uviedol: „Je ťažké predpovedať, či britské univerzity čoskoro získajú späť svoju vedúcu pozíciu v Horizont Európa, ale je to možný scenár, z ktorého bude KU Leuven pravdepodobne profitovať – aj keď to znamená vzdať sa ťažko nadobudnutého prvého miesta. Koniec koncov, KU Leuven má tradíciu intenzívnej spolupráce s partnermi zo Spojeného kráľovstva, takže aj my môžeme ťažiť z ich budúcich projektov. Prostredníctvom LERU, Una Europa a ďalších spoluprác sme starostlivo udržiavali silné väzby s univerzitami Spojeného kráľovstva v rokoch po Brexite, takže sme na prvej pozícii pre budúcu spoluprácu. Napriek tomu je skvelé byť prvý a tejto pozície sa len tak nevzdáme. V skutočnosti máme plány na posilnenie našej konkurencieschopnosti poskytnutím ďalšej podpory pri písaní grantov pre návrhy projektov koordinovaných KU Leuven. Takže: vybehnite na vrchol, kolegovia zo Spojeného kráľovstva?“

Medzitým sa Nový Zéland a Kanada sa rozhodli pripojiť k pilieru II a švajčiarske výskumné inštitúcie – vrátane nového člena LERU ETH Zürich – si držia palce po tom, čo Komisia nedávno otvorila prieskumné rozhovory o pridružení k Horizontu Európa. Aj to otvára sľubné nové možnosti spolupráce v roku 2024 a neskôr.

Viac informácií:

KU Leuven is highest-ranked university in Horizon Europe

KU Leuven – Research Figures

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net; https://www.kuleuven.be, zverejnené: 8. 12. 2023, autor: rpa