Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

KU Leuven, Aalto University a University of Helsinki spájajú svoje sily, aby podporili výskumnú spoluprácu

Aalto, KU Leuven, Helsinki
Zľava: Ilkka Niemelä, Univerzita Aalto; Sari Lindblom, Univerzita v Helsinkách; Luc Sels, KU Leuven. Zdroj: https://www.aalto.fi

Univerzita Aalto, Helsinská univerzita a KU Leuven oznámili svoje strategické partnerstvo 14. marca 2022 počas návštevy KU Leuven vo Fínsku. Výskum vykonaný na troch univerzitách a jedinečné ekosystémy, v ktorých sú pulzujúcim srdcom, umožnili Leuvenu, Espoo a Helsinkám vzlietnuť na medzinárodnej inovačnej scéne.

Vytvorenie užšieho prepojenia medzi týmito centrami pre výskum inovácií je logickým ďalším krokom, pretože Espoo aj Leuven boli medzi mestami nominovanými na Európske hlavné mesto inovácií v roku 2020, pričom poslednému z nich bol udelený titul. Helsinská univerzita a mesto Helsinki majú dlhodobé partnerstvo pri spoločnom rozvoji inovačných ekosystémov.

Spolu s ambíciou Helsínk stať sa svetovým hlavným mestom vzdelávania toto trojstranné partnerstvo medzi tromi univerzitami podčiarkuje už tak plodnú a aktívnu akademickú spoluprácu. Partneri uznali spoločný záujem a ambície vytvoriť ďalšie spoločné výskumné iniciatívy.

Ako uviedol prezident Ilkka Niemelä z Aalto University: „Rozšírenie už existujúcej bilaterálnej spolupráce do tohto trojstranného partnerstva je vzrušujúcou novou príležitosťou. Partnerstvo jedinečným spôsobom spája vzájomne sa dopĺňajúce silné stránky troch univerzít a zvyšuje excelentnosť a vplyv našich výskumných, vzdelávacích a inovačných aktivít.“

Nová výzva na počiatočné financovanie v oblasti digitálnych humanitných vied a udržateľnosti

V prvom kroku bude spolupráca podporovaná prostredníctvom prieskumného počiatočného fondu (seed fund) so zameraním na vytváranie výskumných prepojení v dvoch oblastiach, ktoré už boli identifikované ako obzvlášť silné pri získavaní pridanej hodnoty prostredníctvom spolupráce: oblasti digitálnych humanitných vied a udržateľnosti. Na tento účel sa ponúka jedinečná príležitosť výskumníkom zo všetkých partnerských inštitúcií, pričom 15. marca 2022 bola vyhlásená tematická výzva.

Celková suma 150 000 EUR sa udeľuje spoločne na financovanie až piatich prieskumných projektov, ktoré si rovnomerne rozdelia všetci partneri a slúžia ako odrazový mostík pre ďalšiu akademickú spoluprácu.

Ako uviedla rektorka Sari Lindblom z Helsinskej univerzity: „Máme vynikajúci výskum v oblasti digitálnych humanitných vied a udržateľnosti na všetkých troch univerzitách. Dúfam, že naši výskumníci považujú toto počiatočné financovanie za vzrušujúcu príležitosť na plánovanie novej spolupráce. Naozaj by ma zaujímalo, aké nové inovatívne prístupy a komplementarity vzniknú, keď výskumníci z partnerských univerzít spoja svoje sily.“

Ako dodal rektor Luc Sels z KU Leuven: „Táto nová výskumná spolupráca stavia na pevnom vzťahu dôvery medzi KU Leuven, Helsinskou univerzitou a Univerzitou Aalto. Univerzita v Helsinkách je lojálnym partnerom v sieťach LERU a Una Europa už veľmi dlho a veľmi súvisí s KU Leuven z hľadiska kultúry, štýlu riadenia a výskumnej tradície. Univerzita Aalto je blízkym partnerom CESAER a CLUSTER a je pre mnohé univerzity vzorom toho, ako môžu technológie, podnikanie a kreativita spoločne podporiť učebné osnovy budúcnosti.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.aalto.fi, zverejnené: 16. 3. 2022, autor: rpa