Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Krízový fond Karpatskej nadácie „Máme radi Ukrajinu“

Krízový fond Karpatskej nadácie „Máme radi Ukrajinu“. Zdroj: https://karpatskanadacia.sk

Krízový fond Karpatskej nadácie reaguje na krízové situácie v regióne východného Slovenska. Bol založený v roku 2020 po vypuknutí pandémie Covid-19, keď sme si uvedomili, že potrebujeme rýchlo a efektívne reagovať na akútne potreby, ktoré prinášajú nečakané a kritické situácie.

Utečenecká kríza vyvolaná vojnou na Ukrajine je najväčšou utečeneckou krízou v Európe v tomto storočí. Za prvé tri týždne vojny utieklo z Ukrajiny 3,2 milióna ľudí, z toho 221 000 utečencov prišlo na Slovensko, prevažne ženy, deti a starší ľudia, vrátane ľudí z minoritných skupín. Aj preto celý Krízový fond Karpatskej nadácie bol presunutý na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vo fonde je aktuálne 200 000 EUR. Základ tvorí suma peňazí od našich firemných partnerov. Ďalšie financie prichádzajú vo forme darov od ľudí, nadácií a firiem zo Slovenska aj zahraničia. Spustili medzinárodnú kampaň v spolupráci s partnerom Transnational Giving Europe, do ktorej prispievajú aj ľudia a organizácie zo zahraničia a otvorili sme aj darcovskú výzvu Máme radi Ukrajinu. Suma vo fonde sa postupne navyšuje o ďalšie prichádzajúce dary.

Finančné prostriedky z fondu sú prerozdeľované cez jednoduchú grantovú výzvu Máme radi Ukrajinu, a to medzi organizácie, ktoré priamo pomáhajú ľuďom z Ukrajiny prichádzajúcim na naše územie.

Na jeden projekt je možné požiadať o podporu v maximálnej výške 5 000 EUR. Projekty budú hodnotené na týždennej báze, pričom uzávierka pre žiadosti je každý pondelok o 13:00.

Aké riešenia podporíme?

Podporíme organizácie, samosprávy a školy na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo rozvojovej pomoci, a teda rýchlej reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou, a to najmä formou:

 • zabezpečením ubytovania a základných životných potrieb,
 • materiálnej pomoci,
 • právnej, sociálnej alebo psychologickej pomoci,
 • zdravotníckej pomoci,
 • vzdelávania pre deti,
 • pomoci so začlenením sa na trh práce na Slovensku,
 • podporou bezpečnosti a prevencie obchodovania s ľuďmi,
 • pomoci Rómom a občanom iných krajín utekajúcim z Ukrajiny,
 • pomoci ľudom so zdravotným znevýhodnením,
 • inej podpornej pomoci v súvislosti s podmienkami tejto výzvy.

Kto môže získať grant?

O finančné prostriedky môžu žiadať organizácie, samosprávy a školy, ktoré pôsobia v Košickom a Prešovskom kraji:

 1. Občianske združenia
 2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 3. Neinvestičné fondy
 4. Nadácie
 5. Slovenský červený kríž
 6. Miestne samosprávy (obce a mestá)
 7. Vysoké školy, stredné školy, základné školy a materské školy so sídlom v Košickom a Prešovskom kraji

Viac informácií:

Krízový fond Karpatskej nadácie

Zdroj: https://karpatskanadacia.sk, zverejnené: 30. 3. 2022, autor: rpa