Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Krištáľové krídlo za rok 2021 pozná laureátov

Peter Šimko, laureát KK v kategórii Medicína a veda. Zdroj: https://www.aktuality.sk

V priestoroch Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave sa uskutočnilo oceňovanie laureátov Krištáľového krídla za rok 2021.

Slovenské osobnosti z hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sféry sa zišli 20. marca 2022, aby spoločne oslávili laureátov v deviatich kategóriách a v mimoriadnom ocenení 25. ročníka Krištáľového krídla. O víťazoch rozhodli odborné poroty a Veľká porota.

V kategórii Medicína a veda získal ocenenie prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. V kategórii Inovácie a startupy patrí ocenenie Matejovi Ftáčnikovi, technologickému podnikateľovi roka 2019.

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. získal Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda. Je špičkovým odborníkom v oblasti chirurgie, dlhoročným hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Viac ako dve dekády ako prednosta vedie Kliniku úrazovej chirurgie LF SZU a UNB Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave a v súčasnosti ako rektor Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Počas svojho pôsobenia úspešne operoval tisícky pacientov vrátane najvyšších ústavných činiteľov a spoločensky významných osobností. Je autorom vyše stovky vedeckých publikácií, početné z nich sú zverejnené v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu.

Matejov Ftáčnik, technologický podnikateľ roka 2019 a spoluzakladateľ softvérovej firmy Vacuumlabs a Vacuum Group s inkluzívnym ekosystémom, ktorý sa usiluje zmeniť svet k lepšiemu. Má tím vyše 500 odborníkov v oblasti budovania produktov a služieb s modernými technológiami v 13 firmách. V portfóliu má štyri oblasti – legaltech, healthtech, fintech, crypto a na konte desiatky najmodernejších riešení dodávaných startupom a korporáciám. Organizuje pravidelné workshopy, hackathony a konferencie o moderných technológiách zvané ReactiveConf.

Matej Ftáčnik, laureát KK v kategórii Inovácie a startupy. Zdroj: https://www.aktuality.sk

Zdroj: https://www.aktuality.sk, zverejnené: 22. 3. 2022, autor: rpa