Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Krajiny EÚ sa dohodli na krokoch na prilákanie a udržanie výskumných talentov

Zatraktívnenie výskumných kariér v EU. Zdroj: EC

Pracujete na výskumnej kariére? Dobrá správa pre Vás?

Minulý týždeň sa členské štáty EÚ dohodli na opatreniach na zatraktívnenie výskumných kariér a na podporu lepších pracovných podmienok pre výskumníkov v celej Európe.

Politická dohoda, ktorú dosiahla Rada EÚ o konečnom znení odporúčania o „Európskom rámci na pritiahnutie a udržanie výskumných, inovačných a podnikateľských talentov v Európe“, je kľúčovým prvkom posilňujúcim Európsky výskumný priestor (ERA).

Odporúčanie Rady a nová charta pre výskumných pracovníkov kladú osobitný dôraz na mladých výskumných pracovníkov a výskumných pracovníkov na začiatku kariéry, aby sa zabezpečilo, že budú mať prospech z opatrení a stimulov, ktoré môžu uľahčiť zamestnateľnosť a kariéru, a pritiahnuť viac študentov a absolventov pre kariéru vo výskume. Dokument tiež vytvára základ pre to, aby sa Európa stala atraktívnou destináciou pre talenty z celého sveta.

Na podporu implementácie odporúčania Rady a novej charty pre výskumných pracovníkov už bolo vyvinutých niekoľko nástrojov alebo sa ich v najbližších mesiacoch spustí, vrátane:

EURAXESS, jednotné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov, ktorí chcú napredovať v kariére a osobnom rozvoji presťahovaním sa do iných krajín.

ERA Talent Platform, ktorá bude jediným kontaktným miestom pre výskumníkov, observatóriom pre výskum a inovačnú kariéru.

RESAVER, ako dôležité dôchodkové riešenie pre mobilných výskumníkov.

✅ Vzájomné cvičenia učenia, v rámci ktorého si členské štáty budú môcť vymieňať osvedčené postupy na podporu lepšej kariéry vo výskume.

Pilotná výzva, ktorá sa v súčasnosti vyvíja v rámci časti WIDERA programu Horizont Európa (očakáva sa v roku 2024) a má ju riadiť Európska výskumná výkonná agentúra (REA), ktorá bude zohrávať dôležitú úlohu pri podpore spolupráce medzi verejnými a súkromnými aktérmi z rôznych sektorov s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a zamestnateľnosť, najmä pre výskumných pracovníkov na začiatku kariéry, na úrovni partnerských organizácií.

Odporúčanie Rady o európskom rámci na pritiahnutie a udržanie výskumných, inovačných a podnikateľských talentov v Európe je kľúčovým opatrením 4 Politickej agendy ERA na roky 2022 – 2024 o „podpore atraktívnych a udržateľných kariér vo výskume, vyváženého pohybu talentov a medzinárodnej, transdisciplinárnej“ a medzisektorovej mobility v rámci ERA“. Je to tiež v súlade s oznámením Komisie do roku 2020 „Nový ERA pre výskum a inovácie“ a závermi Rady z mája 2021 s názvom „Prehĺbenie európskeho výskumného priestoru: poskytnúť výskumným pracovníkom atraktívne a udržateľné kariéry a pracovné podmienky a zabezpečiť cirkuláciu mozgov ako realitu“.

Viac informácií:

EU countries agree on steps to attract and retain research talent

Proposal for a Council recommendation on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe

Zdroj: EC, zverejnené: 11. 12. 2023, autor: rpa