Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kozmonaut Ivan Bella v Ústave experimentálnej fyziky SAV

Kozmonaut Ivan Bella. Zdroj: https://www.sav.sk

Vo štvrtok 2. marca 2023 navštívil Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., v Košiciach kozmonaut Ivan Bella. Pri príležitosti 24. výročia jeho letu do vesmíru sa stretol so zamestnancami oddelenia kozmickej fyziky, ktorí pracovali na príprave vedeckých experimentov pre jeho vesmírnu misiu Štefánik. Detaily samotnej misie odprezentoval aj širokej verejnosti v rámci obľúbeného meetupu SPACE::TALK.

Ako zhodnotil Šimon Mackovjak, vedec na oddelení kozmickej fyziky: „Ústav experimentálnej fyziky SAV pripravil experiment Dozimetria s cieľom merať kozmické žiarenie, ktorému sú vystavovaní astronauti pri svojom pobyte na vesmírnej stanici. Bolo zaujímavé počuť, ako si na priebeh tohto experimentu spomína generál Ivan Bella a ako si pamätá aj na detaily, o ktorých kolegovia ešte nepočuli. Zaujímavé tiež bolo rozprávanie starších kolegov, ktorí na príprave tohto experimentu priamo pracovali a následne ho po návrate z kozmického orbitálneho komplexu analyzovali.”

Po diskusii so zamestnancami Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i., nesledoval program pre verejnosť v rámci pravidelných meetupov SPACE::TALK. Na úvod, v produkcii Michala Vojsoviča z Rádio Slovensko, odznel záznam autentického vysielania Slovenského rozhlasu, ktorý v tom čase ako jediné elektronické médium na Slovensku vysielal v živom telefonickom spojení štart prvého a doposiaľ jediného slovenského kozmonauta. Následne Ivan Bella odprezentoval celý priebeh svojej misie od náročnej prípravy cez adrenalínový štart a nezabudnuteľný pobyt vo vesmíre až po príbehy, ktoré sa odohrali po jeho návrate späť na Zem. Počas živej diskusie s publikom odzneli aj také zaujímavosti, ktoré sa nedajú nájsť v bežne dostupných zdrojoch o tejto vesmírnej misii.

Ako doplnil Šimon Mackovjak, ktorý pod značkou SPACE::LAB organizuje aktivity Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i., pre verejnosť: „Keď sme začínali so stretnutiami pre verejnosť SPACE::TALK ešte pred niekoľkými rokmi, našou motiváciou bolo otvoriť náš labák, aby sa aj široká verejnosť so záujmom o vesmír mohla dozvedieť viac o výskume, ktorému sa venujeme my a tiež naši kolegovia z rôznych inštitúcií na Slovensku. Toto bol už 20. SPACE::TALK, a veľmi ma teší, že opäť odznela výnimočná téma, ktorá bola určite pre účastníkov obohacujúca a podnetná.”

Načasovanie návštevy Ivana Bellu v Košiciach sa podarilo na zaujímavé výročie. Presne pred 45. rokmi totiž štartoval československý kozmonaut Vladimír Remek na svoju vesmírnu misiu. Pre záujemcov, ktorí by chceli stretnúť Ivana Bellu osobne, bude na to príležitosť na odbornej konferencii a programe pre verejnosť v rámci “ESA DAY IN SLOVAKIA”, ktorý bude v Košiciach 16. – 17. marca 2023. Cieľom tohto podujatia je zvyšovať povedomie o pridruženom členstve Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre (ESA).

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 6. 3. 2023, autor: rpa