Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koronavírus: Výskumný projekt financovaný EÚ prináša na trh novú rýchlu diagnostiku

related media

Jeden z prvých 18 výskumných a inovačných projektov financovaných EÚ na boj proti koronavírusu už prináša výsledky. Výskumní pracovníci zapojení do projektu „HG nCoV19“, ktorí boli vybraní na financovanie z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 v rámci osobitnej výzvy vyhlásenej v januári 2020, získali schválenie pre uvedenie na trh novej rýchlej diagnostiky COVID-19.

V rámci projektu „HG nCoV19“, ktorý spája verejné a súkromné organizácie z Írska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Číny, sa vyvinul nový prenosný diagnostický systém na zisťovanie vírusových infekcií, ktorý poskytuje presné a spoľahlivé výsledky za 30 minút. HiberGene, írska spoločnosť koordinujúca projekt, oznámila, že získala označenie CE, ktoré sa vyžaduje na uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh.

Mariya
Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež,
uviedla: „Je to skvelý príklad výskumu EÚ. Som povzbudená, že títo vedci sa
postavili k výzve, vyvinuli tento nový diagnostický systém tak rýchlo a splnili
jeden z cieľov prvej tiesňovej výzvy. Je kľúčové diagnostikovať koronavírus
rýchlejšie a presnejšie, pretože znižuje riziko ďalšieho šírenia vírusu.“

Celkový
príspevok EÚ na projekt predstavuje 930 000 EUR, ale program HiberGene bol
financovaný z prostriedkov EÚ na výskumu a inovácie už od júla 2000.
Vedci využívajú prostriedky programu Horizont 2020 na testovací projekt HG
nCoV19 od polovice februára 2020. Seamus Gorman, generálny riaditeľ spoločnosti
HiberGene, uviedol: „Podpora EÚ prostredníctvom programu Horizont 2020 bola
dôležitá pre realizáciu tohto projektu.“

Test
HG nCoV19 používa metódu prípravy vzoriek s nízkou komplexnosťou a môže
poskytnúť vzorky s vysokým až stredne vysokým vírusovým zaťažením, čo
umožňuje rýchlu diagnostiku choroby v skorom a vysoko infekčnom
štádiu infekcie.

Partneri
konzorcia, HiberGene v Dubline, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino v Janove,
Queens University v Belfaste a Medcaptain Medical Technologies v Číne,
budú naďalej spolupracovať v rámci projektu Horizont 2020 s cieľom vyhodnotiť
potenciálne ďalšie použitie tohto testu, ako napríklad kompatibilita s novými
typmi vzoriek a kohortami pacientov.

EK je od začiatku pandémie v popredí podpory výskumu a inovácií a koordinácie európskeho a globálneho výskumného úsilia. Od januára 2020 sa už v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie získalo financovanie na mobilizáciu v objeme 474 miliónov EUR na boj proti prepuknutiu koronavírusu. Celkovo sa EK zaviazala investovať viac ako 1 miliardu EUR z programu Horizont 2020 do naliehavo potrebného výskumu a inovácií v oblasti koronavírusu v rámci iniciatívy Globálna reakcia na koronavírus (Coronavirus Global Response).

Prvým krokom v tejto mobilizácii bola núdzová výzva s rozpočtom 48,2 miliónov EUR, v rámci ktorej je podporený test HG nCoV19. V rámci zrýchleného prístupu bolo vybraných 18 projektov, do ktorých bolo zapojených 151 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej a začali okamžite pracovať na vývoji diagnostiky, ošetrení a vakcín a na zlepšení pripravenosti. Tri z týchto projektov dostali spolu 6,4 milióna EUR na vývoj diagnostických systémov, ktoré umožňujú testovanie v mieste starostlivosti, čim sa znižuje oneskorenie a poskytuje sa rýchlejšia reakcia. Dňa 19. mája 2020 EK vyhlásila ďalšiu osobitnú výzvu na prejavenie záujmu s rozpočtom 122 miliónov EUR.

Zdroj:  EK, zverejnené: 22.5.2020, autor: rpa