Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koronavírus: Európska komisia podporila naliehavo potrebný výskum a inovácie ďalšími 122-miliónmi EUR

Coronavirus: EU global response to fight the pandemic – The ...

Európska komisia vyčlenila ďalších 122-miliónov EUR zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný výskum koronavírusu. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k sľubu EK vo výške 1,4-miliardy EUR na iniciatívu Globálna reakcia na koronavírus (Coronavirus Global Response), ktorú ohlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyen 4. mája 2020.

Nová výzva je najnovším prírastkom do radu výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín posilňovaním kapacity výroby a zavádzania ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Zlepší sa tým aj pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie.

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme bojovali proti tejto pandémii testovaním, liečbou a prevenciou. Aby sme však uspeli proti koronavírusu, musíme pochopiť aj to, aký má dopad na našu spoločnosť a ako čo najrýchlejšie nasadiť tieto intervencie. Musíme preskúmať technologické riešenia na rýchlejšiu výrobu zdravotníckych pomôcok a materiálu, na monitorovanie a prevenciu šírenia choroby a pre lepšiu starostlivosť o pacientov.“

Thierry Breton, európska komisárka pre vnútorný trh, dodala: „Podporujeme zdravotnícke autority, zdravotnícky personál a širokú verejnosť vo všetkých členských štátoch EÚ pri riešení krízy spôsobenej koronavírusom. Na tento účel zavádzame inovatívne technológie a nástroje, ktoré je možno rýchlo využiť na prevenciu proti tejto pandémii a optimálne ju liečiť a pripraviť sa na jej následky. Patria sem digitálne riešenia a technológie, ako sú napr. telemedicína, dáta, AI, robotika a fotonika.“

Projekty financované v rámci tejto výzvy by mali presmerovať výrobu na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych pomôcok a zariadení potrebných na testovanie, liečbu a prevenciu, ako aj na vývoj lekárskych technológií a digitálnych nástrojov na zlepšenie detekcie, dohľadu a starostlivosti o pacientov. Nový výskum nás naučí o veľkej skupine pacientov (kohort) v celej Európe a lepšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov pandémie koronavírusu by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie liečby a prevencie.

Termín na predloženie projektov je 11. júna 2020, zatiaľ čo výzva sa zameria na rýchle dosiahnutie výsledkov, Európa a celý svet naliehavo potrebujú inovatívne riešenia na potlačenie a zmiernenie prepuknutia choroby a na lepšiu starostlivosť o pacientov, pozostalých, zraniteľné skupiny, zdravotnícky personál v prvej línii a ich komunity. EK sa preto snaží umožniť čo najrýchlejší začiatok výskumných prác prostredníctvom kratších lehôt na prípravu prejavov záujmu a na ich vyhodnotenie.

Nové riešenia musia byť prístupné
a cenovo dostupné pre všetkých v súlade so zásadami iniciatívy globálnej
reakcie na koronavírus (Coronavirus Global Response). Na tento účel EK zahrnie
do dohôd o grante, ktoré sú výsledkom tejto novej výzvy, doložky o rýchlom
zdieľaní údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa zistenia a výsledky mohli
okamžite použiť.

Táto nová výzva v rámci programu Horizont 2020 dopĺňa predchádzajúce akcie na podporu 18 projektov sumou 48,2-milióna EUR na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémie, ako aj 117-miliónov EUR investovaných do 8 projektov v oblasti diagnostiky a liečby prostredníctvom iniciatívy inovatívnej medicíny (Innovative Medicines Initiative) a opatrení na podporu inovatívnych nápadov prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council). Implementuje 3 opatrenie akčného plánu “ERAvsCorona”, pracovný dokument, ktorý je výsledkom dialógu medzi útvarmi EK a národnými inštitúciami.

Nová výzva sa bude týkať 5 oblastí s uvedenými indikatívnymi rozpočtami:

  1. Opätovné uloženie výroby dôležitých zdravotníckych pomôcok a zariadení (23-miliónov EUR).
  2. Lekárske technológie, digitálne nástroje a analýza umelej inteligencie na zlepšenie sledovania a starostlivosti pri vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56-miliónov EUR).
  3. Behaviorálne, sociálne a ekonomické dopady reakcií na epidémiu (20-miliónov EUR).
  4. Pan-európske COVID-19 kohorty (20-miliónov EUR).
  5. Spolupráca súčasných a medzinárodných kohort EÚ a COVID-19 (3-milióny EUR).

Štúdie kohort zvyčajne pozorujú
veľké skupiny jednotlivcov a zaznamenajú svoju expozíciu voči určitým
rizikovým faktorom, aby sa našli náznaky o možných príčinách choroby. Môžu
to byť štúdie o budúcom vývoji zhromažďujúce údaje o budúcnosti,
alebo retrospektívne kohortové štúdie, ktoré sa zaoberajú už zozbieranými
údajmi.

Zdroj:  EK, zverejnené: 22.5.2020, autor: rpa