Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koordinačné stretnutie k novým projektom EOSC

30.septembra 2022 sa uskutočnilo koordinačné stretnutie k projektom EOSC partnerstva spadajúcich do programu Horizont Európa. Stretnutie v Bruseli organizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

Zdroj: eosc.eu

Zástupcovia dvanástich EOSC projektov spadajúcich pod program Horizont Európa, Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD), Európskej výkonnej agentúry pre výskum (REA), ako aj zástupcovia EOSC asociácie sa stretli, aby prediskutovali, ako účinne a efektívne vzájomne spolupracovať, s cieľom čo možno najlepšie dosiahnuť ciele EOSC partnerstva.

12 nových projektov EOSC partnerstva

Na stretnutí bolo predstavených všetkých dvanásť nových projektov EOSC partnerstva. Deväť z nich je financovaných prostredníctvom prvej výzvy rámcového programu Horizont Európa INFRAEOSC.


Zvyšné tri projekty podporujú EOSC z prostriedkov programu Horizont Európa. Jedná sa o tieto projekty:

Príručka efektívnej spolupráce EOSC partnerstva

Prvá verejná verzia dokumentu EOSC-A “Príručka pre efektívnu spoluprácu v rámci spolu programového partnerstva EOSC” bola distribuovaná 12 projektom EOSC pred stretnutím a slúžila ako základ pre diskusiu na stretnutí. V príručke je podrobne opísaných päť oblastí spolupráce a zosúladenia:

  • Riadenie
  • Administratíva
  • Komunikácia a manažment zainteresovaných strán
  • Monitorovanie
  • Technický rozvoj

Príručka opisuje výhody spolupráce v každej z týchto oblastí a uvádza niekoľko konkrétnych opatrení pre projekty. Obsahuje aj päť príloh zodpovedajúcich oblastiam spolupráce. Každá z nich sa môže používať ako samostatný dokument a obsahuje schému pracovného postupu spolu s rozsahom a odôvodnením každej akcie.

Ďalšie kroky

Účastníci koordinačného stretnutia vyjadrili názor, že sa jednalo o prínosné úvodné stretnutie. Zároveň sa dohodli, že na stretnutie nadviažu ďalšími schôdzami. Najbližšie koordinačné stretnutie medzi predstaviteľmi nových projektov EOSC a predstaviteľmi EOSC asociácie sa uskutoční počas EOSC Sympózia 2022, ktoré sa koná v dňoch 14-17 novembra v Prahe.

EOSC Symposium 2022
Zdroj: eosc.eu

Zdroj: eosc.eu, zverejnené: 12.10.2022, autor: onz