Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konzultácie odhaľujú problém financovania základného a aplikovaného výskumu v Horizonte Európa

Výsledky z konzultácie o prvej polovici výskumného programu Horizont Európa. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Univerzity tvrdia, že príliš veľa peňazí ide do technológií blízkych trhu, čo môže znamenať katastrofu pre dlhodobé ciele EÚ. Priemysel však hovorí, že čas sa opakuje, aby sa upevnil zelený a digitálny prechod.

Vo všeobecnosti existuje zhoda, že v 2. pilieri programu Horizont Európa, „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“, existuje nerovnováha, ktorú chcú zainteresované strany napraviť. Existuje však malá zhoda o tom, ako to riešiť, pričom univerzity tvrdia, že výskum na vytvorenie základných konceptov a ich overenie v laboratóriu sa zanedbáva, zatiaľ čo priemysel tvrdí, že teraz je čas zamerať zdroje na demonštráciu technológií vo veľkom rozsahu a uvedenie inovácií na trh.

Požiadavka na lepšiu rovnováhu v pilieri spoločného výskumu Horizont Európa dominovala v nedávnej spätnej väzbe verejnosti na konzultácie o prvej polovici výskumného programu EÚ.

Podľa univerzít sa od predchádzajúceho výskumného programu Horizont 2020 rovnováha posunula smerom k vyšším úrovniam technologickej pripravenosti (TRL) vo veľkých výzvach pre výskum. Podľa nich len 14 % 2. piliera programu Horizont Európa ide do TRL jedna až štyri, čo je pokles oproti 20 % v prvých rokoch posledného výskumného rámca EÚ, Horizont 2020.

Univerzity sa domnievajú, že je to v rozpore s legislatívou Horizont Európa, ktorá požaduje rovnováhu medzi nižšou, strednou a vyššou úrovňou TRL. Ako uviedla Kamila Kozirog, politická analytička z Európskej asociácie univerzít (EUA): „Hovoríme, že Komisia by mala rešpektovať nariadenie a že vidíme pokles v porovnaní s predchádzajúcim programom.“

A záujem ide nad rámec pravidiel a toho, kto dostane peniaze – ide o meranie vplyvu programu. Výskum je kontinuum. Nápady sa skúmajú na základnej úrovni a potom dozrievajú smerom k trhu. Financovanie nižších TRL posúva hranice vedomostí, vyššie TRL produkujú inovácie, ktoré sú prospešné pre spoločnosť. Obe sú nevyhnutné, obe potrebujú financie.

Alexandre Affre, zástupca generálneho riaditeľa Business Europe, hovorí, že jeden typ výskumu by nemal byť na úkor druhého, ale práve teraz Európa potrebuje rýchle riešenia, ktoré by jej pomohli riešiť viaceré krízy.

Ako uviedol Affre: „Horizont Európa by mal vybaviť Európu týmito zvyšujúcimi sa vplyvmi z krátkodobého a strednodobého hľadiska a pripraviť pôdu pre budúcnosť investovaním do nižších TRL. Tam, kde je v tejto chvíli potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, je zrýchliť úsilie v oblasti ekologických a digitálnych [prechodov.] Rozsah výziev je obrovský, takže na urýchlenie vecí musíme vynaložiť ďalšie úsilie vo vyšších TRL v tejto fáze.“

Hľadanie riešení

Rozpočet programu Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR je však natiahnutý na nespočetné množstvo rôznych priorít. Opätovné vyvažovanie je náročné a zainteresované strany chcú, aby sa k tomu Komisia postavila inteligentne.

Spoločný dokument EUA a univerzitnej asociácie Cesaer naznačuje, že Európa potrebuje „prekročiť pojem TRL skúmaním a pilotovaním nových prístupov“. Inými slovami, súčasné lineárne chápanie toho, ako sa technológia dostáva na trh, je dosť zastarané a vyžaduje si prehodnotenie výskumného rámca EÚ.

Marta Agostinho, výkonná riaditeľka EU-LIFE, asociácie výskumných ústavov v oblasti biologických vied, navrhuje zaviesť viacstupňové granty, ktoré by projektu umožnili získať financovanie začínajúce na nízkej TRL a v prípade úspechu pokročiť k vyšším.

Práve teraz hovorí, že veľké projekty spolupráce EÚ sú požiadané, aby pokryli príliš veľa TRL naraz, čo ich robí ohromne zložitými. Ako uviedol Agostinho: „Projekty sú také veľké, že zostaviť taký veľký projekt môže byť veľmi komplikované. Nejde ani tak o veľkosť konzorcia, ale o veľkosť ambícií.“

Takéto malé projekty v 2. pilieri by si mohli vziať ponaučenie zo synergií medzi Fondom základného výskumu EÚ, Európskou radou pre výskum (ERC) a inovačným fondom, Európskou radou pre inovácie (EIC), ktoré umožňujú výskumníkom priblížiť výsledky hraničného výskumu k trhu prostredníctvom postupnosti grantov, ktoré sú odstupňované podľa úrovne vyspelosti.

Jan Palmowski, generálny tajomník Cechu európskych univerzít s intenzívnym výskumom, hovorí, že opätovné vyváženie si vyžaduje prehodnotenie toho, ako EÚ chápe vplyv a ako ho najlepšie dosiahnuť. Ako uviedol pre Science|Business: „V tomto sektore je jasné, že požiadavky na nárazy sú príliš prísne. Nič nezískame tým, že prinútime výskumníkov k prehnaným sľubom.“

V prvom rade však opätovné vyváženie znamená rešpektovanie legislatívy a pravidiel pre vyváženie TRL.  Ako dodal Palmowski: „Nariadenie je veľmi jasné. Je to 50/50. Je to právny základ.“

Kanibalizujúci Horizont

Problém rozdeľovania peňazí z programu Horizont Európa sa zhoršuje tým, že Komisia presúva peniaze z rozpočtu na výskum do nových politických priorít, akými sú napríklad nový európsky Bauhaus a zákon o čipoch.

Ako uviedol Agostinho: „Nemôžeme pokračovať vo zvyšovaní portfólia Horizontu Európa bez navýšenia financovania. Stále otvárame krabicu Horizont Európa, aby sme vyriešili ďalšie výzvy, ale nepridávame viac rozpočtu. Rozpočet na výskum a inovácie by mal byť posvätný.“

Pre priemysel je dopyt rovnaký: viac peňazí pre Horizont Európa, viac peňazí pre 2. Pilier. Ako uviedol Affre: „To je to, čo hovoríme od začiatku Horizont Európa.“

Spôsob, ako získať priority, je byť nahlas. Ďalej uviedol: „Myslím si, že tí v Bruseli a v hlavných mestách, všetky strany a zainteresované strany musia obhajovať hodnotu programu. Ide o to, aby ste najskôr znova a znova vysvetľovali hodnotu investícií do výskumu a inovácií z krátkodobého a dlhodobého hľadiska a potom ide o vysvetľovanie hodnoty programu.“

A to presahuje rámec rámcových programov, dodáva Affre. Celkovo by sa mali zvýšiť verejné investície do výskumu a dúfa, že súčasná diskusia o rýchlejšom prístupe k verejným financiám, ktorú vyvolal americký zákon o znižovaní inflácie, poskytne impulz pre posun v myslení o financovaní výskumu. Ako dodal na záver Affre: „Samozrejme, ľahko sa to povie, ale neuskutoční. Dúfam však, že politická vôľa zaoberať sa tým je vyššia ako v predchádzajúcich časoch.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 10. 3. 2023, autor: rpa