Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kontinuita DEKLARÁCIE o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

CVTI SR organizuje v mesiacoch október, november 2022, pre signatárov Deklarácie (výskumné inštitúcie a vysoké školy) vzdelávanie budúcich „trénerov“ v oblasti vedeckej integrity.

Pomáha tým naplniť 2 záväzok Deklarácie, v ktorom sa signatári zaväzujú „realizovať vzdelávanie na podporu správnej výskumnej praxe ako najefektívnejšie proaktívne preventívne kroky na vytvorenie národného výskumného prostredia podporujúceho

kultúru vedeckej integrity“.

Aby takéto vzdelávanie nebolo iba formálne, musia ho garantovať osobnosti s nespochybniteľnou vlastnou integritou a praxou v sprostredkúvaní hodnôt etiky akademickej a výskumnej práce.

A práve takýchto odborníkov, ktorí budú na svojich inštitúciách vzdelávať v oblasti vedeckej integrity študentov, doktorandov aj svojich kolegov sme sa rozhodli vyškoliť v rámci aktivity TRAIN the TRAINERS.

Obsahom školenia sú Moduly venované:

Ctnostiam a hodnotám vedeckého pracovníka, v ktorom sa účastníci zoznámia s Etickými kódexami výskumníka (Európskym kódexom, ALLEA,  Národným etickým kódexom ako aj kódexomich vlastnej inštitúcie). Budú rozoberané aj témy Ctnosti a hodnoty a objasnený rozdiel medzi Dialógom a dilemou.

Integrite vedeckej práce, v ktorom  sa bližšie zoznámia s definíciami falzifikácie, fabrikácie, plagiátorstva ako aj s pochybnými výskumnými praktikami používanými pri získavaní dát/materiálov a pri publikovaní, popularizácii a recenzovaní.

Celý tréningový proces bude vedený vo forme praktických riešení prípadových štúdií, debát a dialógu.

Zdroj: CVTI SR, 20. 10. 2022, pew