Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia PATLIB2022

PATLIB visual
Konferencia: PATLIB2022. Zdroj: https://www.epo.org

PATLIB je výročná konferencia centier PATLIB (patentové informačné centrá).

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Európskou komisiou a zaraďuje sieť PATLIB do európskeho kontextu. Prvý deň podujatia je aj tento rok vďaka digitálnemu formátu otvorený aj pre profesionálov mimo siete PATLIB. V roku 2021 sa mohlo zúčastniť približne 1 200 registrovaných účastníkov zo 100 krajín.

Najdôležitejšie momenty tohtoročnej konferencie:

  • Zistite, ako EPO a EK spolupracujú na téme zhodnocovania inovácií v Európe a snažia sa zlepšiť koordináciu a spoluprácu na európskej, národnej a regionálnej úrovni.

  • Získajte pochopenie toho, ako zavedenie jednotného patentu uľahčí prístup k patentovej ochrane a poskytne lepšiu hodnotu

  • Zistite, ako môžu inovátori a inovujúce MSP získať prístup k EIC a iným programom ES, a vypočujte si príbehy o úspechoch.

  • Získajte prehľad o príkladoch osvedčených postupov v súvislosti so správou duševného majetku.

Kto by sa mal zúčastniť?

Malé a stredné podniky, podnikatelia, investori, súkromní vynálezcovia, poskytovatelia IP služieb, obchodní konzultanti, univerzity a odborníci na transfer technológií sa môžu zúčastniť podujatia 12. mája 2022 od 9:00 do 12:40.

Registrácia

Zdroj: https://www.epo.org, zverejnené: 2. 5. 2022, autor: rpa