Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia ICRI 2022

ICRI 2022 | LinkedIn
Konferencia ICRI 2022. Zdroj: https://www.icri2022.cz

ICRI (International Conference on Research Infrastructures) je významné celosvetové podujatie poskytujúce príležitosť na strategické diskusie o medzinárodnej spolupráci vo výskumnej infraštruktúre. Rôzni odborníci a zainteresované strany budú diskutovať o výzvach a nových trendoch, pričom zdôrazňujú zásadnú úlohu výskumných infraštruktúr.

Od roku 2012 každé dva roky ICRI hostilo približne 500 delegátov, ktorí na medzinárodnej úrovni diskutovali o témach týkajúcich sa výskumných infraštruktúr. Miesto konania sa strieda medzi EÚ a tretími krajinami a podujatie organizujú spoločne Európska komisia a hostiteľská krajina. Nadchádzajúce ICRI 2022 sa bude konať 19.-21. októbra 2022 v Brne.

Na ICRI 2022 sa stretnú politici na vysokej úrovni a zástupcovia výskumnej infraštruktúry z celého sveta, aby diskutovali o vznikajúcich témach tvorby politík v oblasti výskumných infraštruktúr, ktoré sú pre Česko mimoriadne dôležité – účastník 23 projektov so štatútom „ESFRI Landmarks“ a 5 „ESFRI projektov“, členský štát 12 európskych konzorcií pre výskumné infraštruktúry (ERIC) a partner v 8 novovznikajúcich, členský štát 8 medzinárodných výskumných a vývojových organizácií a hostiteľská krajina extrémne ľahkej infraštruktúry – Európske konzorcium pre výskumnú infraštruktúru (ELI ERIC).

Česko je skutočne poctené, že má príležitosť usporiadať v roku 2022 ICRI. Konferenciu bude organizovať spoločne Európska komisia; Masarykova univerzita; Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky pod záštitou českého predsedníctva v Rade EÚ; a CEITEC – Stredoeurópsky technologický inštitút.

Viac informácií:

ICRI 2022

Zdroj: https://www.icri2022.cz, zverejnené: 4. 5. 2022, autor: rpa