Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia žiada o spätnú väzbu k prvej polovici programu Erasmus+

Hodnotenie programu Erasmus+. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Vzdelávací program EÚ v hodnote 26-miliárd EUR sa má vyhodnotiť budúci rok. Ako vždy sa ozývajú výzvy na menšiu byrokraciu, zatiaľ čo študenti sa chcú viac zapojiť do rozhodovania.

Európska komisia žiada o spätnú väzbu k prvej polovici programu Erasmus+ v hodnote 26,2-miliardy EUR, keďže sa pripravuje na rozsiahlu revíziu vzdelávacieho programu EÚ.

Preskúmanie, ktoré sa má uskutočniť v poslednom štvrťroku 2024, zhodnotí, ako dobre prebehla prvá polovica súčasného programu, a vynesie konečné rozhodnutie o predchádzajúcom sedemročnom programe, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2020.

Komisia chce posúdiť reakcie na rôzne nové prvky zavedené do programu po rozhodnutí politikov EÚ takmer zdvojnásobiť rozpočet zo 14,7-miliardy EUR v rokoch 2014 – 2020 na 26-miliárd EUR v súčasnom systéme. Patrí medzi ne Európska univerzitná iniciatíva (EUI), ktorej cieľom je do polovice roku 2024 podporiť 60 cezhraničných aliancií univerzít.

Súčasný program bol naplánovaný ako zásadný upgrade toho, čo bolo predtým, s väčším rozpočtom posilňujúcim inkluzívnosť, digitálne vzdelávanie a jeho ekologické poverenia, pričom sa zachovali rovnaké priority: 70 % peňazí ide na mobilitu študentov a zvyšok sa investuje na projekty cezhraničnej spolupráce medzi univerzitami, školami, učiteľskými fakultami a centrami vzdelávania dospelých. Je to fond EÚ, ale väčšinou ho spravujú členské štáty.

Rok 2021 bol zlý štart po tom, čo sa kvôli naťahujúcim rokovaniam o rozpočte EÚ odložili prvé výzvy. Rozpočet na tento rok bol nižší, ako sa očakávalo, pridelilo sa len 705-miliónov EUR, čo je pokles z 930-miliónov EUR v roku 2020. Keďže výmeny študentov sa potom vrátili na úroveň pred pandémiou, nedostatok financií bol pre mnohé univerzity hlavným kameňom úrazu.

Napriek pomalému rozbehu je väčšina zainteresovaných strán s programom vzdelávania spokojná. Prieskum Európskej asociácie univerzít (EUA) v minulom roku ukázal, že 99 % inštitúcií vysokoškolského vzdelávania verí, že program Erasmus+ ponúka dobré možnosti mobility a spolupráce.

Vidia však priestor na zlepšenie, napríklad holandský dom pre vzdelávanie a výskum (Neth-ER) dúfa, že sa dočkáme viacerých projektov spolupráce, ako je iniciatíva európskych univerzít, bez toho, aby sa znížil rozpočet na mobilitu. Na to sa musí rozpočet zvýšiť – a Neth-ER verí, že sa musí opäť zdvojnásobiť.

Ďalšou prioritou je mať jasnejšie rámce a usmernenia na plnenie rôznych cieľov programu Erasmus+ vrátane strategickejšieho prístupu k stimulácii „zeleného“ cestovania a udržateľnosti a toho, ako program prispieva k cieľom strategickej autonómie EÚ.

Zapojte študentov do rozhodovania

Ako vždy, problémom je byrokracia. „Zjednodušenie vrátane odstránenia rozdielov v grantoch, riešenia problémov s digitálnou infraštruktúrou a akreditácie celých konzorcií môže zmierniť záťaž,“ uvádza sa vo vyhlásení Neth-ER k programu.

Študenti sa vyjadrili aj k potrebným zmenám. Sieť Erasmus Student Network (ESN) zverejnila v júli 2023 spätnú väzbu pre Európsky parlament, v ktorej navrhuje zmeny v spôsobe vyplácania grantov študentom. ESN tiež chce vidieť opatrenia, ktoré podporia inkluzívnosť a prepracovanie systému riadenia, aby sa zástupcovia študentov a absolventov zapojili do viacerých rozhodovacích procesov.

Existuje aj špecifická požiadavka na modernizáciu iniciatívy Európskych univerzít, pričom ESN dúfa, že aliancie získajú väčšiu palebnú silu vďaka presadzovaniu celoeurópskeho uznávania titulov, čím sa vzdelávanie stane flexibilnejším.

Verejná konzultácia sa má skončiť 8. decembra 2023. Odpovede budú súčasťou hodnotenia Komisie spolu s počiatočnou spätnou väzbou z minulého roka, ako aj s rôznymi prieskumami, rozhovormi, prípadovými štúdiami a analýzami údajov. Hodnotenie bude merať efektívnosť, relevantnosť, súdržnosť a pridanú hodnotu EÚ.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21. 9. 2023, autor: rpa