Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia tento rok pridáva k výdavkom EÚ na výskum navyše 1,4-miliardy EUR

Budova Berlaymont, sídlo Európskej komisie v Bruseli. Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Zmeny v pracovnom programe Horizontu Európa 2023/24 prinesú nové výzvy do 2. piliera a navýšenie pre misie, kým nový európsky Bauhaus vdýchne nový život.

Európska komisia pridáva tento rok do výskumného programu Horizont Európa 1,4-miliardy EUR v rámci poslednej zmeny plánov výdavkov na roky 2023 a 2024.

Financie budú rozdané výskumníkom prostredníctvom kontroverzných misií Horizont Európa a v štyroch nových výzvach zdola nahor v 2. pilieri a v novom partnerstve pre pripravenosť na pandémiu.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zvyšuje celkové výdavky EÚ v rámci programu Horizont Európa v roku 2024 na 7,3-miliardy EUR.

Ale to nie sú ďalšie peniaze pre Horizont Európa ako celok. V zmenených a doplnených pracovných programoch sa predovšetkým zavádzajú predtým plánované investície do misií EÚ, ktoré sa po počiatočnom hodnotení pokroku misií v júli 2023 zdržali z dôvodu rokovaní medzi Komisiou a členskými štátmi o ich vykonávaní.

V rámci rokovaní členské štáty EÚ zabezpečili aj samostatný mechanizmus financovania v rámci Horizont Európa pre nový európsky Bauhaus. Takto sa to stalo v novembri 2023.

Pôvodné pracovné programy na roky 2023/24 boli prijaté 3. decembra 2022 a prvýkrát zmenené a doplnené v marci 2023. Načrtávajú výzvy na predkladanie návrhov programu Horizont Európa, ich rozpočet a rozsah.

Celkový rozpočet Horizontu Európa na sedem rokov v súčasnosti predstavuje 93,5-miliardy EUR. Pôvodne to bolo 95,5-miliardy EUR, ale ešte v januári členské štáty EÚ presmerovali 2,1-miliardy EUR na naliehavejšie problémy, ako je pomoc Ukrajine. Odvtedy sa podarilo získať späť 100-miliónov EUR z nevyčerpaných fondov Horizont Európa, takzvaných decommitments.

Táto posledná zmena je s najväčšou pravdepodobnosťou poslednou k súčasnému súboru pracovných programov predtým, ako nová Európska komisia prijme začiatkom roku 2025 nový súbor dokumentov, ktoré sa týkajú výdavkov od budúceho roka.

 

Čo je nové?

Misie EÚ. Doplatok vo výške 648-miliónov EUR pre päť výskumných misií v roku 2024. Misie presúvajú financovanie výskumu do demonštračných projektov a akcií na podporu dialógu, ktoré sú zase určené na podporu inovácií a pákového efektu externého financovania v piatich oblastiach rakoviny, adaptácie na zmenu klímy, oceány a rieky, pôda a klimaticky neutrálne mestá.

Prvé výzvy na rok 2024 sa otvoria medzi 18. a 24. aprílom 2024. Uzávierky väčšiny výziev sú v septembri 2024. Výnimkou sú Cities Mission, s niektorými výzvami otvorenými od 17. septembra 2024 do 16. januára 2025, a Soils Mission s výzvami otvorenými od 8. mája do 8. októbra 2024. Tu je pracovný program.

Nový európsky Bauhaus. V novom pracovnom programe je vyčlenených 20-miliónov EUR na položenie základov pre zariadenie New European Bauhaus (NEB), špecializovaný mechanizmus financovania v rámci programu Horizont Európa, ktorý Komisia dúfa, že formálne spustí budúci rok. Zariadenie NEB bude mať od roku 2025 samostatný pracovný program na financovanie iniciatívy zelenej kultúry.

20-miliónov EUR sa vynaloží na transformáciu štvrtí, regeneráciu, využitie nových biologických materiálov, hodnotenie vplyvu vybudovaného prostredia sociálnych vzťahov a modely riadenia pre spolunavrhovanie štvrtí.

Otvorené výzvy v 2. pilieri Komisia vyčlenila financie na štyri otvorené témy výziev zdola nahor, ktoré umožňujú výskumníkom vybrať si, čo budú skúmať. Celkový rozpočet je 76-miliónov EUR v troch klastroch Horizont Európa: zdravotníctvo; klíma, energia a mobilita; a potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Nové partnerstvo pre pripravenosť na pandémiu. Na vytvorenie európskeho partnerstva pre pripravenosť na pandémiu je vyčlenených 50-miliónov EUR. Výzva bude otvorená 25. apríla a ukončená 26. novembra 2024. Podrobnosti sú na stranách 118-126 aktualizovaného pracovnom programe v oblasti zdravia.

Výzvy MSCA a Widening na rok 2025. Ďalší súbor pracovných programov bude prijatý až začiatkom roka 2025. Aby sa zabezpečila kontinuita určitých ročných výziev, Komisia zahrnula do súčasného pracovného programu určité finančné prostriedky na rok 2025.

Patrí medzi ne päť výziev v rámci programu mobility a výmeny výskumníkov Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), ako aj dve výzvy v rámci pracovného programu Widening na podporu účasti strednej a východnej Európy v programe Horizont Európa. Ide o Teaming for Excellence a ERA Fellowships.

Experimentálne akcie. Komisia skúša nové typy financovania do roku 2025.

Existuje 15-miliónov EUR na „experimentálnu akciu“, ktorej cieľom je postaviť znalostné inštitúcie, ako sú univerzity alebo výskumné organizácie, do centra misií Horizont tým, že sa z nich stanú kľúčoví aktéri v oblasti transdisciplinárneho výskumu a inovácií. Zdá sa, že táto výzva je odpoveďou na mnohé sťažnosti, že misie nezapájajú výskumné inštitúcie.

Komisia použije časť 20-miliónov EUR fondu NEB, aby sa pokúsila prilákať do programu nováčikov. Ide o výzvu „Transformovať štvrte, urobiť ich krásnymi, udržateľnými a inkluzívnymi“.

Existuje 20-miliónov EUR na „podporu talentových ekosystémov pre príťažlivú kariéru v ranom výskume“. V rámci projektu sa vyskúša činnosť EÚ na zlepšenie kariéry v oblasti výskumu ako súčasť dlho očakávanej špecializovanej stratégie EÚ.

Cloud kultúrneho dedičstva. Na európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo, digitálny priestor na spoluprácu pre inštitúcie kultúrneho dedičstva, výskumníkov a kultúrny a kreatívny priemysel, je vyčlenených 48-miliónov EUR. Výzva zameraná na inovatívne nástroje je otvorená od 18. júna 2024 do 22. januára 2025. Financuje sa desať projektov.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19.4.2024, autor: rup