Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia pre umelú inteligenciu má za sebou prvé zasadnutie

May be an image of 19 people and hair

Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie si na svojom prvom zasadnutí vybrala svoju predsedníčku. Návrh na vymenovanie Prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. komisia predloží na schválenie vicepremiérke Veronike Remišovej v najbližších dňoch. Druhou nosnou témou prvého online rokovania komisie bolo stanovenie priorít a aktivít na najbližšie obdobie.

Profesorka Bieliková pôsobenie stálej komisie nevníma len na národnej úrovni, ale jej úlohu a uplatnenie vidí tiež v rámci Európskej únie. Ako uviedla Mária Bueliková: „Je to kolektívny orgán, ktorý vyžaduje spoluprácu odborníkov z rôznych disciplín a osobné nasadenie každého z jej členov. Komisia môže byť len taká dobrá, akí dobrí a motivovaní budú jej členovia.“

Členovia komisie diskutovali o osobných vkladoch, ktoré vie poskytnúť každý z nich, ale aj o prioritách a možných aktivitách na najbližšie obdobie. Komisia svoj prínos vidí najmä pri zrozumiteľnej komunikácii témy umelej inteligencie širokej verejnosti, ako aj pri prijímaní odborných stanovísk či odporúčaní k jednotlivým dokumentom z pohľadu etiky a právnej regulácie v tejto oblasti.

Ako upozornila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová: „Odpovede na otázky súvisiace s čoraz väčším využívaním nástrojov umelej inteligencie hľadajú vyspelé krajiny celého sveta. Som veľmi rada, že naše ministerstvo patrí medzi iniciátorov tohto procesu, ktorého význam doceníme už v blízkej budúcnosti. Nasadenie a využívanie umelej inteligencie bude predstavovať jeden z kľúčových faktorov pre ďalší hospodársky rast. Na jednej strane sa nám otvárajú nové netušené možnosti, ale vieme, že s tým môžu byť spojené riziká. Preto považujem právnu reguláciu umelej inteligencie za veľmi dôležitý aspekt.“

Vznik Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie komisie vychádza z Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022. Komisiu, ktorá je poradným orgánom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), tvorí 25 členov. Sú medzi nimi odborníci z oblasti práva, informačných a komunikačných technológií, matematiky, filozofie ale aj teológie, či zdravotníctva. Členstvo v stálej komisii je čestné, pričom funkčné obdobie člena je päť rokov.

Komisia je nezávislým orgánom, a tak výber tém, ktorými sa bude zaoberať, závisí predovšetkým na vzájomnej dohode jej členov. Zároveň však platí, že orgány verejnej správy môžu komisiu požiadať o vydanie stanoviska alebo posúdenie konkrétnych návrhov.

Ako dodala profesorka Bieliková, ktorá je poprednou odborníčkou na umelú inteligenciu na Slovensku a členkou európskej Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: „Vývoj v oblasti umelej inteligencie je veľmi rýchly. Veríme, že s pomocou osobného vkladu každého z jej členov sa Slovensku podarí tento vývoj nielen zachytiť, ale do istej miery ho aj ovplyvniť.“

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 25.1.2021, autor: rpa