Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia otvorila verejnú konzultáciu o čistejšom ovzduší

znecistenie ovzdusia

Európska komisia 23. septembra 2021 otvorila verejnú konzultáciu o revízii pravidiel EÚ týkajúcich sa kvality okolitého ovzdušia. Cieľom revízie je lepšie zosúladiť normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia s novými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a posilniť ustanovenia o monitorovaní, modelovaní a plánoch kvality ovzdušia s cieľom pomôcť miestnym orgánom dosiahnuť čisté ovzdušie.

V EÚ kvôli znečistenému ovzdušiu predčasne zomiera 400 000 ľudí ročne. Zdravotné a hospodárske náklady znečistenia ovzdušia v dôsledku stratených pracovných dní, zdravotnej starostlivosti, straty výnosov plodín a škôd na budovách stoja v EÚ približne 330 až 940-miliárd EUR ročne. Revízia pravidiel prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a k zníženiu počtu predčasných úmrtí. Zo správy Európskej environmentálnej agentúry o stave kvality ovzdušia v Európe, ktorá bola uverejnená tento týždeň, vyplynulo, že znečistenie ovzdušia je vo väčšine členských štátov EÚ stále príliš vysoké. Verejná konzultácia bude trvať 12 týždňov do 16. decembra 2021.

Viac informácií:

European Green Deal: Commission launches public consultation for cleaner air

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa