Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia OSN pre postavenie žien: Švajčiarsko zdôrazňuje dôležitosť digitalizácie pre rodovú rovnosť

67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. Zdroj: Science-Switzerland

67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (Comission on the Status of Women – CSW) sa začalo 6. marca 2023 v New Yorku s témou „Inovácie a technologické zmeny – vzdelávanie v digitálnom veku“. Švajčiarsko sa osobitne zameriava na iniciatívy na podporu prístupu žien a dievčat k technológiám a inováciám a na ochranu pred kybernetickým násilím. Prezident Švajčiarskej konfederácie Alain Berset vedie švajčiarsku delegáciu a vystúpil na CSW 6. – 7. marca 2023 s prejavom v Bezpečnostnej rade OSN o ženách, mieri a bezpečnosti.

Digitálne technológie ponúkajú príležitosti na pokrok smerom k rodovej rovnosti. Nesú však aj riziko znevýhodnenia určitých častí spoločnosti. Je to preto, že nie všetci ľudia majú prístup k digitálnym aplikáciám a pretože digitálny priestor ponúka aj potenciál pre diskrimináciu (napr. kybernetické násilie, diskriminačné algoritmy). Tohtoročné stretnutie CSW v New Yorku od 6. do 17. marca 2023 sa preto bude zaoberať otázkou, ako možno technologické zmeny využiť na dosiahnutie cieľov rodovej rovnosti a presadzovanie práv žien a dievčat.

Prístup k technológiám a inováciám, ochrana pred násilím na internete

Kľúčovou témou je prístup žien a dievčat k odbornej príprave a kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM). V súčasnosti sú ženy výrazne nedostatočne zastúpené v oblastiach STEM vrátane Švajčiarska. Zvyšovanie podielu žien vo všetkých oblastiach verejného života a teda aj v oblasti technických inovácií je jedným z predpokladov rodovej rovnosti. Zároveň je potrebné čeliť nežiaducim dôsledkom digitalizácie. Napríklad vo Švajčiarsku tvoria väčšinu ľudí zasiahnutých násilím na internete ženy a v prípade sexuálneho násilia v digitálnej sfére je až 90 % postihnutých žien. Všade sú útokmi obzvlášť postihnuté novinárky, obhajkyne ľudských práv a političky. Posilnenie boja proti rodovo motivovanému násiliu na internete a jeho prevencia je preto nesmierne dôležité.

Prejav v Bezpečnostnej rade OSN o ženách, mieri a bezpečnosti

Prezident Švajčiarskej konfederácie Alain Berset vystúpil 7. marca 2023 v Bezpečnostnej rade OSN. Švajčiarsko je nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2023–2024. Počas relácie o ženách, mieri a bezpečnosti bude švajčiarska prezidentka hovoriť o dôležitosti účasti žien na politickom rozhodovaní a mierových procesoch. Program, ktorý pozostáva z desiatich rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, uznáva a posilňuje úlohu žien vo všetkom úsilí o dosiahnutie trvalého mieru a vyzýva na ochranu práv žien. Implementáciu agendy je ešte potrebné celosvetovo posilniť. Švajčiarsko plní záväzky agendy aj prostredníctvom svojho štvrtého národného akčného plánu.

Začlenenie záväzku do švajčiarskej stratégie rodovej rovnosti

Švajčiarsko sa zaviazalo presadzovať práva žien a rodovú rovnosť vo svojej domácej a zahraničnej politike, a to aj v digitálnej sfére. V roku 2023 Švajčiarsko predsedá rokovaniam o súbore pravidiel Rady Európy o umelej inteligencii. Švajčiarsko v spolupráci s OBSE pracuje na zaistení bezpečnosti novinárok. Švajčiarsko v rámci svojej medzinárodnej rozvojovej spolupráce podporuje množstvo projektov, ktoré podporujú digitálne zručnosti a umožňujú ženám prístup k digitálnym inováciám, ako sú nástroje finančných služieb.

Vďaka Stratégii rodovej rovnosti do roku 2030, ktorú prijala Federálna rada v roku 2021, má Švajčiarsko po prvýkrát komplexnú národnú stratégiu pre rodovú rovnosť. Okrem iného zahŕňa vývoj digitálnych nástrojov na analýzu rovnakej odmeny (Logib).

Švajčiarsko na CSW

CSW je jediným orgánom OSN, ktorý sa zaoberá výlučne otázkami rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat. Je podriadený Hospodárskej a sociálnej rade OSN. Švajčiarsko je v súčasnosti (2021 – 24) jedným zo 45 členských štátov CSW.

Viac informácií:

Priority EÚ pre 67. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Federal Office for Gender Equality

Zdroj: https://www.admin.ch; https://www.europarl.europa.eu; Science-Switzerland, zverejnené: 8. 3. 2023, autor: rpa