Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia objasňuje stanovisko k účasti Maďarska v programe Horizont Európa

Marc Lemaître, generálny riaditeľ Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD), sa snažil objasniť účasť Maďarska v programe Horizont Európa. Zdroj:https://sciencebusiness.net

 

Európska komisia pristúpila k objasneniu práva maďarských výskumníkov zúčastňovať sa na projektoch Horizont Európa, pretože sa obáva, že blokovanie určitých univerzít a inštitúcií v prístupe k fondom EÚ je nesprávne pochopené.

V e-maili, ktorý videl Science|Business, generálny riaditeľ DG pre výskum Komisie Marc Lemaître požiadal národné kontaktné body – poradcov, ktorí podporujú žiadateľov v programe Horizont Európa –, aby šírili posolstvo, že maďarskí účastníci sa stále môžu zapojiť do projektov Horizontu Európa.

A to aj napriek tomu, že viac ako 30 maďarských inštitúcií vrátane 21 univerzít má od decembra 2022 zakázaný prístup k finančným prostriedkom Horizont Európe a Erasmus+ z dôvodu obáv, že ich štruktúra riadenia porušuje princípy právneho štátu.

Štruktúry univerzít sa v posledných rokoch postupne prepracovali nariadením vlády, ich riadenie sa presunulo na verejné trustové nadácie a veľká časť kontroly sa zverila do rúk správnych rád zložených z členov, ktorí boli pôvodne vybraní vládou.

Maďarská vláda minulý rok vytvorila garančný fond s počiatočným rozpočtom 12,8-milióna EUR na pokrytie účasti výskumníkov z dotknutých inštitúcií na projektoch Horizont Európa.

Od rozhodnutia o zákaze financovania EÚ však inde v Európe existuje zdržanlivosť spolupracovať s maďarskými partnermi, dokonca aj s tými, ktorých sa zákaz netýka. Maďarské úrady tvrdia, že v oznámení nebolo dostatočne jasne uvedené, že blokovanie sa týka len prístupu k fondom EÚ, a nie účasti na projektoch EÚ.

„Komisia vždy poskytovala náležité právne informácie o tomto prípade, ale spôsob, akým túto situáciu inzerovali, informovali medzinárodných partnerov a členov konzorcií, bol dosť často zavádzajúci,“ uviedla Borbála Schenk, vedúca oddelenia pre medzinárodné záležitosti maďarského národného výskumného a inovačného úradu (NKFIH).

Uvítala Lemaîtreho odkaz, ktorý bol zaslaný začiatkom mája 2024, v ktorom uviedla, že jej úrad od začiatku situácie presadzoval toto objasnenie.

Zlá komunikácia už spôsobila veľa škôd, uviedla Schenk. Situácia sa vyhrotila v apríli minulého roka, keď bolo na portáli EÚ pre financovanie a verejné súťaže zverejnené oznámenie koordinátorov projektov o dôsledkoch na dohody o financovaní s maďarskými subjektmi.

Oznámenie spôsobilo rozsiahly zmätok. „V dôsledku nedostatku informácií od Komisie sa mrak dezinformácií len zväčšoval a zväčšoval,“ vysvetlila Schenk.

“Vedecké partnerstvá, ktoré prebiehajú a udržiavajú sa 10 až 15 rokov, sa kvôli tejto situácii rozpadli,” dodala. „[univerzity ovplyvnené zákazom financovania EÚ] nás upozornili, že medzinárodní partneri sa boja s nimi spolupracovať, aj keď ide o skvelú spoluprácu s dlhou históriou, pretože sa obávajú, že projektové návrhy nebudú hodnotené.

Zlá komunikácia neprichádza len zo strany Komisie, uviedla ďalej Schenk, ale aj iných odborníkov na financovanie, hodnotiteľov alebo projektových manažérov.

Počas jedného informačného webinára o partnerstve Horizont Európa bola na snímke zobrazená situácia Maďarska spolu so situáciou v Rusku a Bielorusku. Hoci text objasnil rozdiel, „vyvolával dojem, že sú všetci v rovnakej situácii,“ uviedla Schenk. Komisia pozastavila výskumnú spoluprácu s Ruskom už v roku 2022 a Bielorusko stále posudzuje.

László Lengyel, viceprezident pre vedu a medzinárodné záležitosti NKFIH, vyjadril ľútosť nad škodami spôsobenými dezinformáciami o situácii v Maďarsku. „Nie je to len tým, že to ovplyvnilo našu účasť na niekoľkých projektoch, ale bude trvať mesiace či dokonca roky, kým sa dostaneme späť do bodu, keď každý pochopí, že spolupráca s maďarskými partnermi je v poriadku,“ uviedol Lengyel.

 

Žiadne rozhodnutie v nedohľadne

Schenk a Lengyel nekomentovali, či je blok financovania EÚ Horizont Európa a Erasmus+ opodstatnený. „To, čo robíme, je odhodlanie podporovať tieto univerzity a to je všetko, čo môžeme urobiť,“ dodala Schenk.

Lengyel je optimistický, že sa Brusel a Budapešť dohodnú. “Sme si stopercentne istí, že sa to vyrieši, otázkou je načasovanie a počas tohto prechodného obdobia chceme urobiť všetko pre to, aby sme znížili škody spôsobené dezinformáciami,” dodal.

Európska komisia rokuje s maďarskou vládou už viac ako rok a pol, aby sa pokúsila situáciu vyriešiť, no pokrok sa nedosiahol.

„Podporujeme nadnárodnú mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu a pokračujeme v dialógu s maďarskými orgánmi o tom, ako splniť podmienky na prístup k rozpočtu EÚ pre programy Erasmus+ a Horizont Európa,“ uviedol hovorca Komisie.

Je nepravdepodobné, že by Komisia odporučila Rade zrušiť zákaz, kým Maďarsko nepodnikne kroky na reštrukturalizáciu riadenia dotknutých univerzít, zatiaľ čo maďarská vláda považuje zákaz za diskriminačný.

Problém sa sústreďuje na špeciálne vytvorené verejné trustové nadácie, ktoré zriadila vláda na riadenie vysokých škôl a kultúrnych inštitúcií v Maďarsku. Správne rady týchto nadácií majú značnú rozhodovaciu právomoc a formálne a neformálne väzby na vládu, napriek obmedzenej transparentnosti ich fungovania.

Balázs Hankó, maďarský štátny tajomník pre vyššie vzdelávanie a inovácie, uviedol počas nedávnej cesty do Bruselu, že zákaz financovania EÚ „je bez akéhokoľvek právneho základu a uplatňuje dvojitý meter“.

Rozhodnutie tiež označil za „vylúčenie výskumníkov a maďarských akademikov“ z programov Erasmus+ a Horizont Európa, a to aj napriek skutočnosti, že zákaz blokuje financovanie prostredníctvom týchto programov len pre určité maďarské inštitúcie, čo ukazuje, že zo všetkých strán prichádzajú dezinformácie.

 

Maďarsko sa zaviazalo k programu Horizont Európa

Zatiaľ čo diskusia o zákaze financovania srší, Maďarsko podniká kroky na podporu internacionalizácie svojho výskumného sektora.

Vláda tento rok investuje niečo vyše 86-miliónov EUR na financovanie maďarskej účasti v medzinárodných programoch a domácich schémach medzinárodnej spolupráce. Táto suma predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcim rokom, uviedol Lengyel.

Financie zahŕňajú rozpočet na nový program HU-rizon, ktorý podporí medzinárodné výskumné projekty vedené maďarskými výskumnými tímami. Hoci ide o slovnú hračku o Horizonte Európa, Schenk a Lengyel uviedli, že nejde o náhradu peňazí EÚ, ale o spôsob, ako podporiť maďarských výskumníkov, aby sa zúčastnili na programe Horizont Európa.

„Zostávame oddaní Horizontu Európa,“ dodala Schenk, dokazujú to vládne investície do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií vrátane zvýšeného spolufinancovania partnerstiev EÚ.

Okrem investícií Maďarsko podniká aj kroky na zosúladenie svojich národných schém financovania výskumu s európskymi procesmi, aby si maďarské výskumné tímy zvykli na konkurencieschopné metódy EÚ.

“Pre Maďarsko je dôležitá internacionalizácia, ktorá sa spája nielen s európskymi partnermi, ale aj s tými napríklad zo Singapuru a Japonska,” dodal na záver Lengyel.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7.6.2024, autor: rup