Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisárka Gabriel vyzýva na partnerstvo, ktoré by mladým výskumníkom pomohlo zvládnuť neistotu zamestnania

Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Je čas na začatie nového európskeho partnerstva pre mladých výskumníkov s cieľom pomôcť pri riešení endemickej pracovnej neistoty a zvýšiť šance strednej a východnej Európy prilákať a udržať si talenty, uviedla na konferencii Science|Business v Prahe európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.

Gabriel uznal ťažkosti, ktorým čelia akademici v ranom štádiu svojej kariéry, pokiaľ ide o finančné, osobné a profesionálne problémy, a uviedla, že nové celoeurópske partnerstvo by mohlo byť jedným z prístupov k riešeniu týchto problémov.

Ako ďalej uviedla na konferencii: „Možno budem trochu provokovať, ale je čas vytvoriť partnerstvo na európskej úrovni pre našich mladých výskumníkov, aby sme zabezpečili udržateľnosť ich kariéry.“ Na konferencii sa diskutovalo o tom, ako tento problém odlivu mozgov a budovanie výskumných kapacít riešiť v tzv. „widening“ krajinách.

Zatiaľ čo členské štáty musia zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri pomoci mladým výskumníkom, Európa musí tiež zohrávať svoju úlohu. Ako ďalej dodala Gabriel: „Myslím si, že je naozaj čas rozšíriť sa a poslať silný odkaz našim výskumníkom. Tieto partnerstvá nevzniknú zo dňa na deň, ale prečo o tom nezačať uvažovať, aby sme našim výskumníkom poskytli potrebné podmienky. Rozmýšľam o mentoringu, vodcovských programoch. Tieto problémy musíme riešiť.“

V novom Európskom výskumnom priestore (ERA), ktorý bol spustený v roku 2020, sa uskutočnili kroky na zavedenie kariérnej podpory pre mladých výskumníkov, je však potrebné urobiť viac. „Potrebujeme niečo konkrétne, a preto som sa odvážila zdieľať túto myšlienku. Prečo nie, je čas vytvoriť európske partnerstvo pre mladých výskumníkov,“ uviedla Gabriel.

Nové partnerstvo by mohlo pomôcť pri riešení straty zručností z krajín strednej a východnej Európy do bohatších krajín tým, že vytvorí vhodné podmienky pre „cirkuláciu mozgov“ a nie pre únik mozgov, uviedla Gabriel.

Ako ďalej dodala: „Jednou z hlavných stratégií by malo byť zosúladenie politík [výskumu a inovácií] na národnej a európskej úrovni.“

Zatiaľ neexistujú žiadne podrobnosti o pláne Komisie uviesť túto myšlienku do života.

Martin Andler, prezident Iniciatívy pre vedu v Európe (ISE), skupiny výskumných organizácií, privítal výzvy Mariy Gabriel na nové partnerstvo.

Ako uviedol Andler pred delegátmi: „Myslím si, že je to veľmi dôležité vyhlásenie, ktoré urobila. Vieme, že situácia mladých výskumníkov je veľmi problematická: neistota, nízke platy, nezdravé pracovné podmienky. Odvádza ľudí od kariéry vo výskume, takže situácia v strednej a východnej Európe je sama o sebe mimoriadne dôležitá a je súčasťou širšieho problému.“

ISE v správe z roku 2020 uviedla, že neistota akademickej kariéry je „jedným z najpálčivejších problémov výskumného systému“.

Zložitosť a časová náročnosť mechanizmov financovania, metód hodnotenia výskumu a hodnotenia grantov môže vyvolať zlé postupy a narušiť sľubnú kariéru mladých vedcov. Ako sa uvádza v správe: „Výskumníci trávia čoraz dlhšie obdobie, kým získajú stabilnú pozíciu: to má vplyv nielen na ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ale aj na všeobecnú príťažlivosť akademickej kariéry.“

Poukázala tiež na čoraz bežnejšie, krátkodobé systémy financovania založené na projektoch, ktoré síce zvyšujú počet začínajúcich výskumných pracovníkov, ale zároveň vedú k neistote zamestnania a „kvantite nad kvalitou“.

Nevhodné pracovné podmienky

V správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2021 sa uvádza, že ťažkosti, ktorým výskumníci čelia pri vykonávaní akademickej kariéry, znamenajú, že „nie je prekvapujúce“, že mnohí talentovaní mladí vedci sa od tejto možnosti odvracajú.

Existujú dôkazy, že vysoká úroveň konkurencie a nedostatočné uznanie vytvorili neláskavé a agresívne pracovné podmienky,“ uviedla OECD.

“Okrem toho neisté pracovné podmienky a nedostatok dlhodobých vyhliadok majú dôsledky na osobný život týchto výskumníkov, napríklad pokiaľ ide o zakladanie rodín a prístup k bývaniu.”

Gabriel poukázala na Novú európsku inovačnú agendu prijatú v júli 2022 ako príklad toho, ako sa EÚ snaží vyriešiť problém úniku mozgov a preklenúť výskumnú priepasť medzi východom a západom.

Súčasťou programu je plán vytvoriť „regionálne inovačné údolia“ s cieľom pomôcť krajinám nasmerovať 10-miliárd EUR na medziregionálne inovačné projekty s cieľom spojiť inovátorov v Európe vrátane zaostávajúcich regiónov.

Program tiež sľubuje vytvorenie inovačného programu stážistov pre start-upy, fondu talentov EÚ, ktorý pomôže spoločnostiam nájsť talenty z krajín mimo EÚ, a programu podnikania a vedenia žien.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; zverejnené: 11. 11. 2022, autor: rpa