Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Koľko financií vyčleňujú krajiny na výskum a vývoj?

Bar graph: Government budget allocations for R&D, 2021, in € per person, in the EU and EFTA countries
Celkové vládne rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj v roku 2021. Zdroj: https://ec.europa.eu

V roku 2021 boli celkové vládne rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj (GBARD) v celej EÚ na úrovni 109 250-miliónov EUR, čo zodpovedá 0,8 % HDP. Ide o 6 % nárast v porovnaní s rokom 2020 (102 791-miliónov EUR) a 35 % nárast v porovnaní s rokom 2011 (81 139-miliónov EUR).

Tieto informácie pochádzajú z údajov o pridelených rozpočtových prostriedkoch na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat. Prinášame niekoľko zistení z podrobnejšieho článku Vysvetlené štatistiky.

Štatistika GBARD poskytuje prehľad o prioritách, ktoré vlády dávajú rôznym verejným aktivitám financovania výskumu a vývoja, a sú spojené s otázkami politiky prostredníctvom klasifikácie podľa „cieľov“ (NABS 2007).

V roku 2021 vyčlenili vládne rozpočtové prostriedky na výskum a vývoj na úrovni EÚ 244 EUR na osobu, čo je 33 % nárast v porovnaní s rokom 2011 (184 EUR na osobu). Najvyššie alokácie boli zaznamenané v Luxembursku (689 EUR na osobu), po ktorom s odstupom nasledovalo Dánsko (530 EUR) a Nemecko (471 EUR).

Na druhej strane krajiny EÚ s najnižšími rozpočtovými prostriedkami na výskum a vývoj na osobu boli Rumunsko (19 EUR na osobu), Bulharsko (24 EUR), Lotyšsko (45 EUR) a Maďarsko (60 EUR).

Za posledné desaťročie bol najväčší percentuálny nárast pridelených vládnych rozpočtov na výskum a vývoj v EUR na osobu zaznamenaný v Lotyšsku (zo 14 EUR v roku 2011 na 45 EUR v roku 2021), Grécku (z 58 EUR na 152 EUR) a Maďarsku (z EUR 30 až 60 €). Na rozdiel od toho sa tieto alokácie v Španielsku znížili (zo 155 EUR v roku 2011 na 152 EUR v roku 2021).

Výskum a vývoj je ústredným prvkom mnohých politík na európskej a národnej úrovni, ktorých cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ a blahobyt jej občanov. Výskum a vývoj bol navrhnutý ako hnacia téma v Politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu na roky 2019 až 2024.

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 9. 8. 2022, autor: rpa