Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kolektív z TUKE získal prestížnu cenu Jána Bahýľa 2020

https://uvptechnicom.sk/wp-content/uploads/2021/10/DSC_5071.jpg

Kolektívu z Technickej univerzite v Košiciach bola udelená Cena Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie. Pôvodcami patentu sú prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. a Ing. Monika Fedorčáková, PhD. zo Strojníckej fakulty.

Cenu udelil Úrad priemyselného vlastníctva SR 29. 9. 2021 na 21. ročníku konferencie s názvom Duševné vlastníctvo a malé a stredné podniky: Chráň svoj nápad!, ktorá sa konala v B. Bystrici.

Úrad priemyselného vlastníctva SR udeľuje Cenu Jána Bahýľa od roku 1999 slovenským pôvodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske riešenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

O patente: Spôsob a zariadenie na zneškodňovanie siníc v stojatých vodách sa dá výhodne použiť pri zneškodňovaní siníc v stojatých vodách, ktoré sú určené na zásobovanie pitnou vodou, prípadne na kúpanie, chov rýb, a tam, kde je potrebné zabezpečiť kvalitu mikroživota vo vode a znížiť stupeň eutrofizácie vody.

Zdroj: https://uvptechnicom.sk, zverejnené: 12. 10. 2021, autor: rpa