Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kohézia: dlhodobá strategická politika či krízový nástroj?

May be an image of 2 people and indoor
Rokovanie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC). Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel

22. novembra 2022 ministri členských štátov EÚ zodpovední za regionálny rozvoj = Rada EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) k politike súdržnosti EÚ diskutovali v Bruseli aj o tejto otázke.

Prv ako sa ale na ňu dozviete odpoveď, zodpovedajme si základnú otázku:

ČO JE TO KOHÉZIA?

Politika kohézie (súdržnosti) je jednou z kľúčových štrukturálnych politík EÚ, ktorá cez INVESTÍCIE najmä do znevýhodnených regiónov prispieva k správnemu fungovaniu spoločného trhu EÚ.

Cieľom kohéznej politiky EÚ je znižovať rozdiely medzi regiónmi, čím prispieva k hospodárskej, spoločenskej a územnej súdržnosti. V praxi ju poznáme najlepšie asi ako EUROFONDY napr. na nové cesty, školy, ochranu životného prostredia, výskum a inovácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov, rozvoj ľudských zdrojov či vzdelávanie.

Znižovať rozdiely v úrovni rozvoja medzi regiónmi EÚ je možné dosahovať rôznymi spôsobmi:

– podporou zelenej a digitálnej transformácie ♻

– riešením demografických výziev ‍ ‍ ‍

– pomocou územiam v rozvojovej pasci

Tieto priority je potrebné realizovať cez investície šité na mieru územiam. Rovnako je potrebné, aby ich sprevádzali ďalšie reformy, budovali sa adekvátne administratívne kapacity a do procesu boli zapojení sociálnoekonomickí partneri.

A teraz odpoveď na otázku z nadpisu:

Členské štáty sa na rokovaní GAC zhodli s Európskou komisiou, že politika súdržnosti je DLHODOBÁ STRATEGICKÁ POLITIKA, nie krízový nástroj.

Napriek tomu, v kontexte nedávnych krízových okolností (hospodárska kríza vyvolaná COVID-19 či utečenecká vlna spôsobená ruskou agresiou na Ukrajine, členské štáty i Komisia uznali, že na riešenie týchto urgentných krátkodobých výziev bolo nevyhnutné tomu primerane prispôsobiť pravidlá politiky súdržnosti a umožniť využitie zdrojov EÚ.

Slovensko, ktoré na rokovaní Rady zastupovala stála predstaviteľka SR pri EÚ, veľvyslankyňa Petra Vargová, zdôraznila, že kohézna politika je venovaná všetkým regiónom EÚ a takouto plnohodnotnou politikou by mala zostať aj v budúcnosti.

Tak ako doteraz by sa politika súdržnosti mala vedieť prispôsobovať novým trendom a vývoju – v súčasnosti je to potrebné v kontexte energetickej krízy. To by však nemalo ohroziť dosahovanie jej dlhodobých štrukturálnych cieľov. Okrem priorít EÚ je potrebné podporovať aj priority definované zdola v územných stratégiách.

Viac informácií:

General Affairs Council (Cohesion), 22 November 2022

Zdroj: Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel; https://www.consilium.europa.eu, zverejnené: 23. 11. 2022, autor: rpa