Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kognitívna porucha spôsobená ťažkým ochorením COVID-19 sa rovná 20-ročnému starnutiu

Senior woman wearing face mask lying on hospital bed
Výskum COVID-19 vedcov z University of Cambridge a Imperial College London. Zdroj: https://www.cam.ac.uk

Podľa štúdie vedcov z Cambridgeskej univerzity a Imperial College London je kognitívna porucha v dôsledku ťažkého ochorenia COVID-19 podobná poruche, ktorá pretrváva medzi 50. a 70. rokom života a zodpovedá strate 10 bodov IQ.

Výsledky naznačujú, že účinky sú stále badateľné aj viac ako šesť mesiacov po akútnom ochorení a že akékoľvek zotavenie je prinajlepšom postupné.

Existuje čoraz viac dôkazov, že COVID-19 môže spôsobiť trvalé kognitívne a duševné problémy, pričom uzdravení pacienti hlásia symptómy vrátane únavy, „mozgovej hmly“, problémov so zapamätaním slov, porúch spánku, úzkosti a posttraumatickej stresovej poruchy mesiace po infekcii.

Tretina až tri štvrtiny hospitalizovaných pacientov uvádza, že po troch až šiestich mesiacoch stále trpia kognitívnymi symptómami.

Na podrobnejšie preskúmanie tohto spojenia výskumníci analyzovali údaje od 46 osôb, ktorí dostali nemocničnú starostlivosť, z ktorých 16 bolo nasadených na mechanickú ventiláciu v Addenbrooke’s Hospital, Cambridge.

Podrobné počítačové kognitívne testy podstúpili v priemere šesť mesiacov po ich akútnom ochorení. Osoby, ktoré prežili COVID-19, boli menej presné a mali pomalšie časy odozvy ako zodpovedajúca kontrolná populácia.

Účinky boli najsilnejšie u tých, ktorí vyžadovali mechanickú ventiláciu. Porovnaním pacientov so 66 008 členmi širokej verejnosti výskumníci odhadujú, že veľkosť kognitívnej straty je v priemere podobná tej, ktorá sa pozoruje pri starnutí po 20 rokoch, vo veku 50 až 70 rokov, a že to zodpovedá strate 10 IQ bodov.

David Menon z oddelenia anestézie na Cambridgeskej univerzite uviedol: „Poškodenie kognitívnych funkcií je spoločné pre širokú škálu neurologických porúch vrátane demencie a dokonca aj bežného starnutia, ale vzorce, ktoré sme videli – kognitívny „odtlačok prsta“ COVID-19 – boli odlišný od všetkých týchto.“

Skóre a reakčné časy pacientov sa časom začali zlepšovať, ale vedci tvrdia, že akékoľvek zotavenie kognitívnych schopností bolo prinajlepšom postupné.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu spôsobiť kognitívne deficity, hovoria vedci. Priama vírusová infekcia je možná, ale je nepravdepodobné, že by bola hlavnou príčinou. Namiesto toho je pravdepodobnejšie, že k tomu prispieva kombinácia faktorov, vrátane nedostatočného zásobovania mozgu kyslíkom alebo krvou, upchatia veľkých alebo malých krvných ciev v dôsledku zrážania a mikroskopického krvácania.

Objavujúce sa dôkazy však naznačujú, že najdôležitejším mechanizmom môže byť poškodenie spôsobené vlastnou zápalovou reakciou tela a imunitným systémom.

Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise eClinicalMedicine.

Viac informácií:

Cognitive impairment from severe COVID-19 equivalent to 20 years of ageing, study finds

Hampshire, A et al. Multivariate profile and acute-phase correlates of cognitive deficits in a COVID-19 hospitalised cohort. eClinicalMedicine; 28 Apr 2022; DOI: 10.1016/j.eclinm.2022.101417

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cam.ac.uk, zverejnené: 6. 5. 2022, autor: rpa