Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Klesajúce investície do výskumu a vývoja vo vydaní Správy o vede a inováciách z roku 2022

SRIP 2022 report cover page
Správa o výkonnosti vedy, výskumu a inovácií (SRIP) za rok 2022. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia vydala Správu o výkonnosti vedy, výskumu a inovácií (SRIP) za rok 2022, v ktorej na viac ako 700 stranách vysvetľuje, ako môžu politiky v oblasti výskumu a inovácií pomôcť EÚ vyrovnať sa s klimatickými a energetickými krízami a vysporiadať sa s dôsledkami vojny na Ukrajine.

Podľa správy zostáva EÚ silným hráčom, pokiaľ ide o vedeckú produkciu, pričom predstavuje 18 % celosvetových investícií do výskumu a vývoja a 21 % celosvetovo najviac citovaných vedeckých publikácií.

V správe sa však uvádza, že pozícia EÚ vo svete sa zhoršuje, čiastočne preto, že hlavní obchodní partneri bloku zlepšujú svoju inovačnú výkonnosť. Okrem toho investície do výskumu a vývoja v EÚ počas krízy COVID-19 klesli, pričom medzi sektormi boli značné rozdiely.

Poprední investori EÚ do výskumu a vývoja v zdravotníctve a službách IKT zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja medzi rokmi 2019 a 2020 (10,3 % a 7,2 %), ale popredné ostatné sektory hlásili počas krízy klesajúce investície do výskumu a vývoja, ako napríklad poskytovatelia IKT (-3,6 %), chemický (-3,7 %), automobilový (-7,2 %) a letecký (-22,6 %).

Komisia tvrdí, že klesajúca dynamika podnikania v EÚ bude mať dôsledky na inovácie a hospodársky rast.

Ešte optimistickejšie je, že komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel uviedla, že správa ukazuje, že „výskum a inovácie sú kľúčové pre budovanie udržateľnej a odolnej budúcnosti, ktorú Európa potrebuje“.

Správa bola vydaná v ten istý deň, keď sa kolégium komisárov dohodlo na novom európskom inovačnom programe, ktorý je zameraný na znásobenie a posilnenie výskumných a inovačných systémov EÚ.

Viac informácií:

Science, Research and Innovation Performance of the EU (SRIP) report

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ec.europa.eu, zverejnené: 11. 7. 2022, autor: rpa