Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021-2027

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov.

Cieľom podujatia bolo predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.

Na podujatí so svojim vstupom vystúpil aj generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.

Celodenné podujatie sa uskutočnilo 29. 10. 2020 online na platforme Webex.

Program

Videá z akcie

Prezentácie z akcie (Systém podpory, Predstavenie programu, Pilier 2)

Prezentácie z akcie (Pilier 1, Pilier 3, Cross-cutting, Etika, Rozdiely v L&F oblasti)

Odpovede prezentujúcich na otázky z publika

Zdroj: 23.9.2020, Kveta Papanová