Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kempelenov inštitút inteligentných technológií otvára doktorandské štúdium

Kempelenov inštitút inteligentných technológií vznikol v septembri 2020. Je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Prepája výskumníkov v oblasti umelej inteligencie a ďalších oblastí s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami. 

Inštitút založil tím okolo bývalej dekanky FIIT STU Márie Bielikovej, aby nadviazal na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami. Dnes KInIT zamestnáva 29 výskumníkov a výskumníčok.

Cieľom inštitútu je zásadne zlepšovať kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania, prepájať výskum s inováciami, a pomáhať tak v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou. Aj preto KInIT otvára doktorandské (PhD.) štúdium v spolupráci s Fakultou informačných technológií VUT v Brne.

Ako vysvetľuje motivácie inštitútu jeho generálna riaditeľka Mária Bieliková: „Chceme zvedavých ľudí, ktorým ukážeme, že aj zo Slovenska môžu robiť špičkový výskum a prepájať sa so svetom.”

Inštitút finančne podporujú firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame, Softec, Gerulata Technologies a individuálny donor Andrej Kiska ml. 

Uchádzači o doktorandské štúdium môžu vyjadriť svoj záujem a prihlásiť sa do predkola prijímacieho konania do 20. apríla 2021. 

Následne budú mať vybraní uchádzači mesiac na to, aby sa stretli so školiteľmi z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, mentormi zo zahraničia, zástupcami firiem, dohodli si s nimi výskumné témy a lepšie spoznali inštitút zvnútra. 

Úspešne „spárovaní” uchádzači si napokon podajú prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte informačních technologií VUT v Brne, v partnerstve s ktorou inštitút svoje doktorandské štúdium prevádzkuje. 

V poslednom kole sa rozhodne, ktorí z nich sa stanú doktorandmi inštitútu. 

Doktorandi Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií budú pracovať na plný úväzok v inštitúte, kde budú v rámci svojho zamestnania naplno skúmať a študovať. 

Zároveň budú vedení ako externí doktorandi FIT VUT. Absolventi získajú diplom z FIT VUT.

Samotné doktorandské štúdium sa začne 1. septembra 2021.

Témy dizertačných prác, termíny, kontakty a ďalšie podrobnosti sú na www.kinit.sk

Doktorandov povedú top výskumníci aj zo zahraničia

Okrem výskumného tímu KInIT budú doktorandov viesť aj viacerí mentori pôsobiaci na špičkových zahraničných univerzitách a vo výskumných tímoch technologických firiem. 

Ako uviedla Bieliková: „Sme radi, že cez Kempelenov inštitút inteligentných technológií môžu Slováci v zahraničí – a nielen oni – prinášať špičkový výskum naspäť domov.”

Medzi externými mentormi inštitútu sú aktuálne:

Peter Brusilovsky, expert na modelovanie používateľov a personalizáciu z University of Pittsburgh (h-index 76),

Branislav Kveton, expert na strojové učenie z Google Research (h-index 30),

Jana Košecká, expertka na počítačové videnie z George Mason University (h-index 47),

Peter Richtárik, expert na strojové učenie z King Abdullah University of Science and Technology (h-index 43),

Martin Takáč, expert na strojové učenie z Lehigh University (h-index 27),

Peter Tiňo, expert na strojové učenie z University of Birmingham (h-index 36).

Firmy priamo zapojené do výskumu

Inštitút chce doktorandov pripravovať najmä pre prax a prácu v inovatívnych firmách. Tie totiž dokážu slovenskú ekonomiku potiahnuť k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

Ako vysvetľuje M. Bieliková: „Rada by som demýtizovala predstavu o absolventoch doktorandského štúdia. Ich miesto je nielen v akademickom prostredí. Dnes, keď inteligentné technológie vyžadujú komplexné riešenia, nájdu títo absolventi uplatnenie najmä v praxi.” Ako ďalej dodáva Bieliková: „Zároveň základný výskum a jeho výsledky môžu byť prínosom aj pre firmy, najmä keď firmy poskytnú svoje dáta a doménové znalosti. Tým podporia nielen rozvoj talentu, ale aj vznik nových poznatkov a ich neskorší transfer práve vo svojej oblasti.”

Do doktorandského štúdia budú priamo zapojené štyri slovenské inovatívne firmy, a to ESET, Luigi’s Box, Sféra a Softec. Tie obohatia školiace tímy niektorých doktorandov o svojich expertov, poskytnú im zaujímavé dáta z ich domény. Celá téma bude orientovaná na riešenie výskumného problému s presahom do firemného prostredia tak, ako to bežne funguje v zahraničí. 

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://kinit.sk, zverejnené: 4.3.2021, autor: rpa