Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Karolinska Institutet vymenoval riaditeľa nového Centra vedy o zdravotnej núdzi a pandémii

Genre image of face mask with a world map and a portrait of Johan von Schreeb.
Johan von Schreeb vymenovaný za riaditeľa nového Centra vedy pre zdravotné núdze a pandémie. Zdroj: https://news.ki.se

Johan von Schreeb, profesor globálnej medicíny katastrof a vedúci Centra pre výskum zdravotnej starostlivosti pri katastrofách na Karolinska Institutet (KI) vo Švédsku, bol vymenovaný za riaditeľa novozriadeného Centra vedy o zdravotnej núdzi a pandémii KI. Cieľom je vytvoriť centrum založené na znalostiach a schopnostiach KI, ktoré nachádza spojenia medzi skupinami a ľuďmi s cieľom zvýšiť pripravenosť na novú pandémiu alebo zdravotnú krízu.

Ako bude fungovať Centrum vedy pre zdravotnú pohotovosť a pandémiu?

Ako uviedol Johan von Schreeb, profesor globálnej medicíny katastrof na Katedre globálneho verejného zdravia v KI: „Zbierame zručnosti a znalosti, sme tak trochu ,marker zhody‘, sme katalyzátorom procesov.”

Myšlienkou je, že centrum bude fungovať ako spojenie medzi výskumnými skupinami, jednotlivými výskumníkmi a zoskupeniami v KI a zvyškom sveta.

Pracovať takým spôsobom, aby bolo možné poskytnúť podporu na regionálnej, národnej a globálnej úrovni, tak Johan von Schreeb opísal myšlienku, ako bude centrum fungovať: „Počas pandémie COVID-19 sme videli, že KI má obrovské množstvo kompetencií a schopností; s laboratóriami, ktoré si prerobili prácu, s naším školstvom a pod. Takže, aby KI fungovalo rýchlo, keď sa niečo stane, a že interne existuje takýto mechanizmus, to je dôležité.“

Ako ďalej uviedol Johan von Schreeb: „Jasným príkladom toho, ako sa dajú naše znalosti a zručnosti rýchlo mobilizovať a využiť na medzinárodnej úrovni, sú cvičenia pre masové obete, ktoré sme vyvinuli a implementovali v Iraku, Jemene a na východnej Ukrajine. Momentálne máme naliehavú žiadosť od WHO, aby sa v nemocniciach na Ukrajine uskutočnilo cvičenie s hromadnými nehodami. Súčasná situácia tam robí tieto cvičenia mimoriadne relevantnými a teraz čakáme na informácie od našich partnerov na Ukrajine.“

Ďalej zdôraznil dôležitosť vytvárania aliancií s inými univerzitami a aktérmi na zabezpečenie interdisciplinárnej kompetencie a multidisciplinárneho spôsobu práce.

Prečo je vytvorenie tohto centra dôležité?

Ako dodal Johan von Schreeb: „KI má úlohu pri presadzovaní a podpore centrálnych aspektov spoločnosti a myslím si, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým to zdôrazniť. Môcť zasiahnuť a podeliť sa o časť tej spoločnej zodpovednosti za zvládanie krízových a zložitých situácií, to je dôležitá funkcia. V roztrieštenej dobe, keď mnohí myslia na „ja“, je dôležité myslieť na spoločenstvo a prepojenie vedomostí a kompetencií. V mojej mysli je dôležitejšia myšlienka „my, my, my“. A tak môže KI zasiahnuť ako „my“ s výskumom a vzdelávaním.“

Navyše sa to stane zdrojom pre mnohé funkcie v spoločnosti, aby získali prístup k výskumu a výskumníkom, a zároveň to výskumníkom KI poskytne príležitosť rozvíjať kompetenciu v užšej spolupráci a podpore spoločenských funkcií a politických činiteľov.

Ako vnímate svoju rolu?

Ako uviedol Johan von Schreeb: „Som poctený a nadšený, že som dostal túto zodpovednosť. Dúfam, že prispejem svojimi rozsiahlymi skúsenosťami z práce s týmito problémami a rozsiahlou sieťou na národnej aj medzinárodnej úrovni.”

Johan von Schreeb je tiež vedúcim Centra pre výskum zdravotnej starostlivosti pri katastrofách v KI, ktoré posledných dvadsať rokov pracovalo s problémami súvisiacimi s krízami a katastrofami a nahromadilo rutiny a postupy, o ktorých si myslí, že Zdravotné núdzové a pandemické vedecké centrum z toho bude mať prospech.

Johan von Schreeb na záver dodal: „Moje skúsenosti s tým, že som „činiteľ“ tam vonku v skutočnom svete, to je to, čo si so sebou beriem do tejto úlohy.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://news.ki.se, zverejnené: 2. 3. 2022, autor: rpa