Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Karolinska Institutet sa pripája ku koalícii CoARA pre pokrok v hodnotení výskumu

KI sa pripája ku koalícii CoARA pre pokrok v hodnotení výskumu. Zdroj: https://news.ki.se

CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) vedie množstvo organizácií EÚ s cieľom posunúť pokrok v hodnotení výskumu s cieľom maximalizovať jeho kvalitu, transparentnosť a vplyv. Karolinska Institutet (KI) podpísal dohodu spolu s niekoľkými ďalšími švédskymi univerzitami.

Účelom medzinárodnej Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) je rozvíjať a zlepšovať spôsob hodnotenia výskumu.

„Pre KI je mimoriadne dôležité, aby sme podporovali kvalitu výskumu a dobré podmienky pre výskumníkov,“ uviedla prezidentka KI Annika Östman Wernerson. „CoARA ponúka kontext pre rozvoj spôsobu, akým hodnotíme výskum vysokej kvality, a je dôležité, aby sme sa podieľali na tomto vývoji na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ide o dlhodobý záväzok, ktorý zdôrazňuje rôznorodosť výskumu a výskumníkov a vytvára väčšie príležitosti pre spoločenskú účasť.”

CoARA je založená na štyroch záväzkoch, ktoré zahŕňajú uznanie rôznorodosti výskumu a uprednostňovanie kvalitatívneho hodnotenia založeného na partnerskom hodnotení.

„Už dlho existuje systém, v ktorom je výskum hodnotený na základe vecí, ako je napríklad časopis, ktorý publikoval výsledky,” uviedol Patrik Magnusson, vedúci výskumník a predseda pracovnej skupiny pre otvorenú vedu v KI. „Vytvoril sa tak určitý druh súťaže, ktorú organizujú ziskové časopisy, ktoré sú mimo kontroly akademickej obce. Je pravda, že to poskytuje jednoduchý spôsob merania výsledkov výskumu, ale zvyšuje to riziko, že dôležitý výskum bude ignorovaný,” dodal.

Zodpovednosť v širokom zmysle

Záväzky v CoARA zahŕňajú aj upustenie od nevhodného používania kvantitatívnych bibliometrických opatrení, napríklad pri prijímaní do zamestnania alebo pri udeľovaní projektových grantov. Primárnym faktorom pri hodnotení výskumu a výskumníkov by nemali byť ani hodnotenia univerzít, ktoré sú často založené na bibliometrii.

„Bojím sa povedať, že nie je neslýchané, že talentovaní výskumníci sú prehliadaní pri náboroch, zložení výskumných skupín alebo pri žiadostiach o financovanie jednoducho preto, že nie sú zamestnaní v známej inštitúcii,“ vysvetľuje. „To isté platí pre výskumné články, ktoré nie sú publikované, napriek tomu, že sú vedecky dôležité,” dodal Magnusson.

Dr. Magnusson poukazuje na to, že existujú obavy, že nový systém hodnotenia by mohol znevýhodniť významné univerzity a ich výskumníkov, ale že takéto obavy by nemali brániť pokroku v hodnotení výskumu.

„Všetko je to o prevzatí zodpovednosti v širšom zmysle. V KI máme talentovaných ľudí, takže musíme pomáhať pri podpore vývoja a zlepšovaní, čo robíme tým, že prispievame k vývoju a preukazujeme, že dnes aj v budúcnosti uprednostňujeme kvalitu výskumu,” vysvetlil.

Požiadavky od donorov

Švédska rada pre výskum, ktorá financuje švédsky výskum vo výške približne 8-miliárd švédskych korún ročne, je jednou z mnohých organizácií, ktoré podpísali a pripojili sa k CoARA.

„Nároky na kvalitu a transparentnosť, ktoré kladú finančníci, sa zvyšujú,“ uviedol Patrik Magnusson. „V konečnom dôsledku ide o to, aby sa financovanie výskumu využívalo zodpovedným spôsobom, ktorý vedie k čo najlepšiemu výskumu. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa snažíme o spravodlivejší spôsob hodnotenia výskumu.”

Pracovná skupina KI pre otvorenú vedu bola založená v roku 2022 s cieľom okrem iného vypracovať akčný plán na podporu a začlenenie systému otvorenej vedy.

Podľa rozhodnutia vlády majú mať všetky švédske univerzity zavedený systém otvorenej vedy do roku 2026. Toto úsilie teraz napreduje prostredníctvom dohody CoARA.

„Teraz budeme pracovať na pláne, ako postupovať pri prechode k cieľom CoARA,“ uviedol ďalej Dr. Magnusson. „Plán musí byť pripravený do roka a zohľadní naše konkrétne podmienky v KI. byť aj príležitosťami, na národnej aj medzinárodnej úrovni, na harmonizáciu tejto práce,” dodal

Transparentnejší výskum

Zmeniť zabehnutý systém nie je ľahká úloha. Je potrebné to urobiť na medzinárodnej úrovni, aby sa zabezpečilo, že prinesie skutočné zlepšenia a skutočne funguje v praxi. Dúfame, že CoARA povedie k prísnemu výskumu s oveľa vyšším statusom ako dnes.

„Spoľahlivý výskum bude v centre pozornosti a bude mať vyššiu hodnotu,“ dodal Patrik Magnusson. „Zvýši to stimuly pre transparentnosť, reprodukovateľnosť a sprístupnenie výskumných údajov a metód. Z dlhodobého hľadiska to môže tiež pomôcť upriamiť väčšiu pozornosť na alternatívne kariérne cesty vo výskume,” uzavrel Magnusson.

Tento článok bol prvýkrát publikovaný 11. januára Karolínskym inštitútom.

Viac informácií:

KI joins CoARA for the advancement of research assessment

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://news.ki.se, zverejnené: 12. 1. 2024, autor: rpa