Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Karlova univerzita oslávila 674. narodeniny a odovzdala ceny

Slávnostné zasadnutie pripomínajúce 674. výročie založenia Karlovej univerzity. Zdroj: https://cuni.cz

6. apríla 2022 prebehlo vo Veľkej aule historickej budovy Karolina slávnostné zasadnutie pripomínajúce 674. výročie založenia Karlovej univerzity v Prahe. Pri tejto príležitosti boli udelené Ceny Miloslava Petruska za prezentáciu, Ceny Bedřicha Hrozného za tvorivý počin a výskumnej podpory Donatio Universitatis Carolinae.

Rektorka Milena Králíčková vo svojom úvodnom prejave vyzdvihla dôležitosť vzdelávania žien na Karlovej Univerzite, hoci sám Karol IV. myslel pri zakladaní svojho učenia predovšetkým na mužov: Ako uviedla historicky prvá rektorka UK a pripomenula odkazy prvej promovanej lekárky Anny Honzákovej, profesorky histórie Milady Paulovej a ďalších: „Tradícia vzdelania učených mužov, hoci na začiatku Karlom IV. dobre mienená, sa v priebehu času priklonila na stranu žien. Je to prirodzený vývoj, vedúci k vyváženiu príležitostí v našej spoločnosti. Rada v tento deň spomeniem príklad žien akademičiek, ktoré nám dodali sebadôveru a príklad, že vzdelanie patrí nielen učeným mužom, ale aj učeným ženám.”

S prednáškou na tému Dialóg a tretia úloha Univerzity Karlovej nadviazal docent Martin Vlach, prorektor pre vonkajšie vzťahy UK. Ako uviedol Vlach: „Tretia úloha univerzity je oveľa štruktúrovanejší a zložitejší proces než iba ‘byť vidieť’. Vyžaduje mnohokrát rýchlu reakciu inštitúcie na momentálne spoločenské požiadavky, proces ťažko vopred definovateľný pomocou nejakých opatrení rektora či rektorky či vnútorných vyhlášok. Práve krízy posledných mesiacov nám dali šancu, že sme si mohli uvedomiť v úplnosti neredukovaný význam tohto súslovia. Ide totiž o princíp vzájomného ovplyvňovania, v ktorom má byť univerzita síce aktívna, ale zároveň musí sama počúvať.”

A ako fyzik a popularizátor vedy a histórie sa s humorom pustil aj do symboliky čísel: Univerzita bola založená českým kráľom a rímskym cisárom Karlom IV. v apríli 1348. Koľko je 1348 delených 2? … Áno. 674. Tak významné je tohtoročné výročie! Sme presne v polovici! Koho z vás som číslami nadchol? Možno mnohých, ale nie je tá symbolika čísel iba len dnešnými slovami ‚PR bez obsahu’?“‎ A zdôraznil, že forma je síce dôležitá, ale obsah je oveľa dôležitejší a tretiu úlohu univerzity je nutné vnímať predovšetkým ako dialóg.

Počas slávnostného zasadnutia pri príležitosti 674. výročia založenia Karlovej univerzity v Prahe boli odovzdané ceny významným osobnostiam univerzity.

Ako prvá bola udelená Cena Miloslava Petruska za prezentáciu, ktorá sa udeľuje za pozitívny počin, ktorý má významný vplyv na vytváranie obrazu vnímania Karlovej univerzity v širokej verejnosti. Môže byť udelená jednotlivcovi, prípadne skupine, bez ohľadu na príslušnosť k akademickej obci univerzity. Cena je pomenovaná po jednom z najvýznamnejších českých sociológov, emeritnom dekanovi Fakulty sociálnych vied UK.

Cenu Miloslava Petruska za prezentáciu v tomto roku dostali:

  • Výskumný tím z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky FSV UK za projekt s názvom COVID-19 infodémie, menovite:

    PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D

    doc. PhDr. Alice Nemcová Tejkalová, Ph.D.

    Mgr. Veronika Macková, Ph.D.

    Ing. Radek Mařík, CSc.

    Mgr. Alžbeta Krausová, Ph.D., LL.M.

    Mgr. Victoria Nainová

Cieľom tohto interdisciplinárneho projektu, prepájajúceho žurnalistiku, lekárske a počítačové vedy, je znížiť mieru dezinformácií nielen vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, ale tiež k ďalším budúcim epidémiám, a to za pomoci identifikácie vybraných foriem skresľovania informácií v médiách. Výsledné zistenia a analýzy sú dostupné tak odbornej, ako aj laickej verejnosti na webových stránkach infomore.cz.

Ocenený vedecký tím FSV UK sa rozhodol v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine venovať finančné prostriedky, ktoré v súvislosti s udelenou cenou Miloslava Petruska dostal, do Nadačného fondu UK. Prostriedky budú použité na podporu ukrajinských študentov a akademikov na Karlovej univerzite.

Viac informácií:

Univerzita Karlova oslavila 674. narozeniny a předala ceny

Zdroj: https://cuni.cz, zverejnené: 7. 4. 2022, autor: rpa