Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kariéra vedkyne bola jedinou voľbou. Teraz má ERC grant

DSC 4562 1
Česká vedkyňa Kateřina Rohlenová

„Nikdy som nezvažovala žiadnu inú kariéru, nemala som plán B,“ uviedla vedkyňa Kateřina Rohlenová, ktorá vedie vlastnú výskumnú skupinu v Biotechnologickom ústave AVČR v centre BIOCEV a aktuálne získala prestížny ERC grant. Snaží sa pochopiť komunikáciu medzi nádorovými a zdravými bunkami.

Magazín Univerzity Karlovej “Forum” uverejnil rozhovor s Kateřinnou Rohlenovou.

Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph. D.

Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Prahe. V rámci doktorandského štúdia na Biotechnologickom ústave AV SR v laboratóriu profesora Jiřího Neužila charakterizovala protinádorovú látku MitoTam. Tri roky strávila ako postdoktorandka v laboratóriu profesora Petra Carmeleta v Centre pre biológiu rakoviny (VIB-KU Leuven) v Belgicku. Od októbra 2020 vedie Laboratórium bunkového metabolizmu v Biotechnologickom ústave AV ČR vo výskumnom centre BIOCEV. V minulom roku získala grant Junior STAR od Grantovej agentúry SR a teraz prestížny ERC Starting Grant.

colon immuno
Pre štúdium medzibunkovej komunikácie používajú špeciálne upravené myšie modely. Na obrázku je mikroskopická snímka hrubého čreva myši.

Viac informácií:

Kateřina Rohlenová získala prestižny grant GA ČR JUNIOR STAR

Zdroj: https://www.ukforum.cz; https://www.ibt.cas.cz, zverejnené: 13. 1. 2022, autor: rpa