Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

„Jozef Murgaš – Wireless World“

Pozývame Vás na putovnú výstavu, venovanú významnej osobnosti Slovenskej vedy a techniky – Jozefovi Murgašovi. Výstava je organizovaná v spolupráci s CVTI SR.

Miesto:  UVP TECHNICOM, Nemcovej 5, Košice

Výstava potrvá do 28. februára 2022

Jozef Murgaš, rodák z Tajova, od roku 1896 pôsobil v USA, kde má registrovaných 12 patentov v oblasti bezdrôtovej komunikácie. Najvýznamnejším bol patent z roku 1904 „Tón systém“ – bezdrôtový spôsob prenášania správ a jeho prvý prenos ľudskej reči v éteri prostredníctvom Tónovej modulácie v roku 1905.

Ako uviedol Murgašov asistent John Stegner, počas jednej búrkovej noci v roku 1905 bolo počuť prvýkrát na zemeguli ľudský hlas v éteri. Patril Murgašovi a zachytila ho rádiová stanica v Scrantone. Boli to Murgašove slová:

„Počujete ma? Počujete ma? Počuje ma niekto?“.

Patrili priekopníkovi v oblasti bezdrôtovej komunikácie, vedcovi, kňazovi, ale tiež maliarovi Jozefovi Murgašovi“

JOZEF MURGAŠ (1864 -1929)

Murgaš, ako prvý vo svete, dosiahol rozhodujúci podiel na zrozumiteľnom bezdrôtovom prenose informácií, ktorý sa stal základným pilierom bezdrôtovej komunikácie.

Thomas Alva Edison (1847 -1931) prejavil záujem o Murgašove vynálezy a upozornil Marconiho o prekvapivom bezdrôtovom prenose hovoreného slova, ktorý sa Murgašovi podaril v roku 1905 v USA.

Americký prezident Theodor Roosvelt navštívil v roku 1905 laboratórium Jozefa Murgaša vo Wilkes Barre v Pensylvanii a prisľúbil mu vládnu podporu na jeho vynálezoch. Návšteva amerického prezidenta v laboratóriu Jozefa Murgaša v roku 1905 bola pre neho veľkým povzbudením do ďalšej práce.

Návšteva predstaviteľa Marconiho spoločnosti v roku 1914, keď Murgaš mal už patentované v USA väčšinu svojich vynálezov v oblasti bezdrôtovej telegrafie bola spojená s určitou záhadnosťou. Murgaš nijako netajil úspešné výsledky svojich experimentov o čom svedčí aj Murgašova vlastnoručne dopísaná poznámka na liste Marconiho spoločnosti zo dňa 12. 1. 1914 kde uviedol ”Bol tu a vypytoval sa na všetko o patentoch. Bol aj v laboratóriu, ukázal som mu všetko…”. Po Murgašovej smrti 11. 5. 1929 bolo laboratórium vykradnuté a mnoho vecí z neho chýbalo. Niektorí polyhistorici tvrdia, že práve táto návšteva bola podnetom na získanie detailov Murgašových vynálezov pre Marconiho spoločnosť.

Jozef Murgaš bol umelec-maliar, reverend, rímsko-katolícky kňaz, politik spolusignatár Pittsburgskej dohody, podporovateľ slovenskej komunity v Pensylványi, vynálezca bezdrôtovej telegrafie, významný predchodca bezdrôtovej a mobilnej komunikácie celosvetového významu.

Jozef Murgaš, ako prvý človek na svete, uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu už v roku 1905, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu modulovaného signálu prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Tento princíp prenosu sa dodnes využíva pre analógové rozhlasové a televízne vysielanie, pre bezdrôtovú pevnú a mobilnú komunikáciu. Jeho 13 patentov nasvedčuje o jeho dômyselnej a cieľavedomej práci.

Najznámejší patent Jozefa Murgaša je patent z 10.mája 1094 na „Tón systém“. Je to spôsob prenosu správ „Tón systémom“, kde bodku a čiarku Morseovej abecedy s rozdielnou dĺžkou nahradil Jozef Murgaš dvoma rôznymi tónmi. Tým dokázal podstatne skrátiť dľžku jednotlivých znakov. Druhý patent bol významný v tom, že umožňoval bezdrôtový prenos takto vzniknutých správ nad zemským povrchom. Bolo to zariadenie na prenos správ prostredníctvom tón systému. Rozdielnu výšku tónov generoval Jozef Murgaš pomocou dvoch elektrolytických prerušovačov a kľúčovanie robil pomocou páky, ktorú vychyľoval zo strednej polohy na jednu, alebo druhú stranu. Pre úspešný bezdrôtový prenos musel Murgaš vytvoriť výkonný elektrický oscilátor, zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn s vysokou frekvenciou. Tým zabezpečil analógový bezdrôtový prenos a modulovanie vytvoreného signálu s tónovou moduláciu, ktorý prostredníctvom elektromagnetických vĺn cez vysielacie a prijímacie antény preniesol na vzdialenosť 30 km vzduchom nad zemou.

Aby nebolo pochýb, či ignorácie, existujú fakty „de jure“, ktoré svedčia o Murgašovom prvenstvo bezdrôtového prenosu informácií prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Toto prvenstvo určil Okresný súd v New Yorku dňa 7. januára 1916 Jozefovi Murgašovi za úspešne vykonaný bezdrôtový prenos informácií v roku 1905 medzi mestami Wilkes Barre a Scranton v USA na vzdialenosť 20 míľ (30 km). V tom čase tento vynález znamenal svetový unikát, avšak spor o jeho prvenstvo nebol jednoduchý, pretože sa o to pokúšali viacerí významní svetoví odborníci. Tak ako Marconi aj ďalší bádatelia, ako bol profesor Fessenden, ale títo nedokázali ešte v tom čase uskutočniť uspokojivý bezdrôtový prenos informácií nad zemským povrchom, pritom sa však navzájom preli o toto prvenstvo, z ktorého napokon vyšiel ako víťaz Jozef Murgaš.

Ak sa pozeráme na súčasnosť tak najdynamickejšie segmenty komunikačných služieb sú oblasti služieb Internetu a v mobilnej telefónii kde je neustály proces konvergencie hlasu a dát prostredníctvom bezdrôtových mobilných sietí. Jozefovi Murgašovi vďačíme za to, že práve on pred viac ako 100 rokmi začal tento dôležitý vývoj svojím bezdrôtovým prenosom informácií zakódovaných v ustálených telegrafných značkách a svojím bezdrôtovým prenosom hlasu viactónovou moduláciou.

Jozef Murgaš bol všestranný a vzdelaný človek, ktorý videl rozvoj spoločnosti a jej života široko spektrálne a z nadhľadu. Svoj život a úsilie venoval pre blaho a rozvoj spoločnosti. Nikdy nezabúdal na svoj pôvod a snažil sa vždy hľadať riešenia, ktoré v danom čase boli najvhodnejšie pre slovenský národ či už v USA alebo na Slovensku. Dielo a život Jozefa Murgaša má pre spoločnosť veľký prínos vo viacerých oblastiach : historický – politický, umelecký – výtvarný, technický – komunikačný, cirkevný – sociálny.

Prvý významnejší pamätník o živote a diele Jozefa Murgaša bol vytvorený v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského 19. mája 1968 v Tajove, kde boli Murgašovi vyčlenené dve izby. V roku 1981 boli expozície v Pamätnom dome zrekonštruované ale s tým, že sa vyčlenil priestor pre Hanu Gregorovú a zrušil sa priestor s expozíciami pre Murgaša. Bývalý učiteľ v Tajove Jozef Šebo zachránil expozíciu, ktorá mala ísť do bližšie neurčeného depozitára a vlastným úsilím vybudoval novú expozíciu Jozefa Murgaša v miestnosti bývalej školy v Tajove. V súčasnej dobe táto expozícia už neexistuje vzhľadom na nevyhovujúce podmienky budovy bývalej školy. A tak má Murgaš dnes v roku 2013 len skromnú expozíciu v predsieni Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského.

Pri spomienke na Murgašovo dielo svetového významu nemali by sme zabúdať na mená dôležitých propagátorov života a diela Jozefa Murgaša. Prvá známa kniha „Jozef Murgaš, priekopník rádiotelegrafie“ od autora Juraja Vodu, ktorá vyšla v roku 1955. Ďalším významným pokračovateľom v propagácii Murgaša bola spisovateľka Margita Valehrachová, ktorá v roku 1960 vydala knihu „Svetlá minulosti“ o troch významných slovenských osobnostiach o Jozefovi Murgašovi o Aurelovi Stodolovi a o J. M. Pezvalovi. V roku 1970 napísala životopisný román „Technik v reverende“. Medzi ďalších propagátorov diela J. Murgaša patril Jozef Šebo, učiteľ a dlhoročný lektor pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove, Ľudovít Tupta, polyhistor diela Jozefa Murgaša a publicista Jozef Vranka, autor známej knihy „Z doliny prerástol hory – Jozef Murgaš, kňaz, maliar, vedec, vynálezca“ tiež autor a režisér mnohých televíznych programov, kde Stretnutie v Tajove venované hlavne Murgašovi v roku 1979 bolo veľmi priaznivo prijaté televíznymi divákmi.

Jozef Murgaš zomrel v USA vo Wilkes Barre, kde má svoj náhrobný kameň. V roku 1999 občania Tajova postavili v cintoríne v Tajove symbolický pomník Jozefa Murgaša, ktorý pripomína korene ich slávneho rodáka.

Zdroj: https://uvptechnicom.sk, zverejnené: 8. 11. 2021, autor: rpa