Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Jelene v Nemecku a Rakúsku sa na rozdiel od severoamerických nenakazili SARS-CoV-2

Red deer and European fallow deer in Germany (photo: Dirk Martins, unsplash)
Výskum COVID-19 v Nemecku: Jeleň lesný a Daniel európsky. Zdroj: https://www.izw-berlin.de

Tím vedený výskumníkmi z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) však teraz ukázal, že všetky testované jelene v Nemecku a Rakúsku boli negatívne na protilátky SARS-CoV-2.

Šírenie SARS-CoV-2 z ľudí na jelene je dôvodom na obavy, pretože nové varianty by sa mohli vyvinúť v novom hostiteľovi jeleňa a nakoniec sa rozšíriť späť na ľudí. Zatiaľ čo jeleň bielochvostý je severoamerický druh, jeleň sa vyskytuje na celom svete a v strednej Európe, ako aj Severnej Amerike, je intenzívne lovený a riadený.

Vedci skúmali krvné vzorky 433 srnčej, jelenej a danielej zveri, pred pandémiou aj odobraté počas pandémie, na protilátky proti SARS-CoV-2 pomocou testu, ktorý predtým potvrdil hladiny protilátok u severoamerických jeleňov. Žiaden z jeleňov z Nemecka či Rakúska nebol pozitívny.

Tím tiež porovnal receptor ACE2, cez ktorý vírus vstupuje do hostiteľských buniek. S výnimkou jednej zmeny, ktorá by mohla potenciálne spôsobiť, že jeleň je o niečo odolnejší voči infekcii, neboli u európskych druhov zistené žiadne zmeny v receptore, ktoré by mohli zodpovedať rozdielom vo výsledkoch medzi expozíciou jeleňa zo strednej Európy a Severnej Ameriky.

Pravdepodobné vysvetlenie rozdielov sa týka spôsobu distribúcie a riadenia jelenej zveri v Severnej Amerike v porovnaní so strednou Európou. V Severnej Amerike sú jelene často prímestské a mestské, s vysokou potenciálnou úrovňou kontaktu s ľuďmi a ľudským odpadom. Jelenia zver spravuje predovšetkým federálna vláda.

V Nemecku a Rakúsku sa jelene vo všeobecnosti nevyskytujú v prímestských oblastiach ani sa nevyskytujú v mestskom prostredí a systém udeľovania povolení na lov znamená, že jelene v určitej oblasti sú riadené miestne. Tieto faktory obmedzujú kontakt človeka s jeleňou zverou a tiež zabraňujú šíreniu patogénov medzi populáciami jelenej zveri.

Ako uviedol profesor Alex Greenwood, vedúci oddelenia chorôb voľne žijúcich živočíchov v Leibniz-IZW a spoluautor štúdie opisujúcej výskum: „Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie na udržanie prekážok kontaktu medzi ľuďmi a jeleňmi v strednej Európe, aby sa predišlo vytvoreniu jelenej zveri ako rezervoáru SARS-CoV-2.“

Výskum bol publikovaný v odbornom časopise „Microorganisms“ v špeciálnom vydaní Viruses of Wild Mammals.

Viac informácií:

German and Austrian deer thus far spared SARS-CoV-2 infections, unlike in North America

Moreira-Soto A, Walzer C, Czirják GÁ, Richter MH, Marino SF, Posautz A, Yebra Rodo P De, McEwen GK, Drexler JF, Greenwood AD (2022): Serological evidence that SARS-CoV-2 has not emerged in deer in Germany or Austria during the COVID-19 pandemic. MICROORGANISMS 10, 748; https://doi.org/10.3390/microorganisms10040748.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.izw-berlin.de, zverejnené: 7. 4. 2022, autor: rpa