Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Jedinečné spojenie vedy a praxe: experti zo ŠKODA AUTO navštívili CIIRC ČVUT

Stretnutie ŠKODA AUTO v CIRC ČVUT. Zdroj: https://aktualne.cvut.cz

Pravidelné stretnutia zamerané na strategické témy digitalizácie oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO sa minulý týždeň konalo v priestoroch Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Prahe (CIIRC ČVUT). Pri tejto príležitosti sa členovia predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, Dr. Michael Oeljeklaus a Christian Schenk, spolu so štyrmi radmi odborníkov z oblasti výroby a logistiky, manažmentu kvality, financií a IT, zoznámili s vybranými projektami, ktoré sa aktuálne na CIIRC ČVUT riešia a majú väzbu na automobilový priemysel. Počas dvojhodinových prehliadok Testbedu pre Priemysel 4.0 im vedecké tímy predviedli konkrétne výsledky výskumu s využitím najmodernejších technológií, ktoré majú v rámci centra excelence RICAIP.

Výskumníci predviedli zástupcom ŠKODA AUTO desať názorných experimentov. Škála jednotlivých ukážok bola veľmi rôznorodá – od mobilnej aplikácie pre vzdelávanie pracovníkov, cez robotickú 3D tlač a spoluprácu mobilných robotov v logistike s využitím 5G siete až po hybridnú výrobu kombinujúcu aditívnu výrobu obrábaním. S priamym využitím v automobilovom priemysle súvisí práve vyvíjaný systém pre opätovné využitie batérií z elektromobilov bez ich rozobratia na základný materiál. Vďaka automatizovaným operáciám s minimálnym zapojením človeka budú môcť byť autobatérie znovu oživené, aby našli nové uplatnenie i nižší výkon.

Ako uviedol prof. Vladimír Mařík, vedecký riaditeľ CIIRC ČVUT: „ŠKODA AUTO je dlhoročným a cenným priemyselným partnerom nášho inštitútu a tiež technologickým hýbateľom, čo dokladá ako svojím zapojením do výskumných projektov s nami, tak i podporou platforiem, ako je Národné centrum Priemyslu 4.0.“ Ďalej doplnil: „Pre nás je dôležité, že sme dnes s kolegami zo ŠKODA AUTO mohli ukázať nové riešenie, na ktorých naši tímy aktuálne pracujú, a predstaviť také nové témy a príležitosti pre ďalšiu spoluprácu.“

Výskumníci CIIRC ČVUT sa aktuálne zaoberajú projektami, ktoré napríklad riešia komplexný systém pre zabezpečenie výroby s nulovou chybovosťou (tzv. Zero-error Production). To vyžaduje automatizovaný monitoring kvality, ale aj pochopenie kauzality dát zbieraných z procesov, strojov a výrobkov. Budúcnosť výroby a výzvou je tiež práca hybridných tímov zložených z ľudí a robotov, ktoré budú pozícii umelých inteligentných partneroch.

Ako uviedol Jiří Drbout, vedúci plánovania značiek oblasti Výroby a logistiky ŠKODA AUTO: „Sme radi, že Výroba a logistika ŠKODA AUTO patrí k zakladajúcim a kľúčovým partnerom Testbedu pro Priemysel 4.0. Dlhoročný vývoj laboratórií, vrátane fungovania Národného centra Priemyslu 4.0, dokazuje vysokú profesionalitu tímu CIIRC ČVUT. V spojení s našimi odborníkmi tu máme jedinečný priestor pre podporu výskumu a vývoja, inovácie a digitálnych kompetencií zamestnancov.“ Ďalej dodal: „Spolupráca s CIIRC ČVUT a Testbedom pre Priemysel 4.0 je pre nás kľúčová. Vďaka nej už dnes spoločne vytvárame budúcnosť priemyselnej výroby, podporujeme digitálnu transformáciu v ŠKODA AUTO.“

K pracovnému stretnutiu výskumníkov a zástupcov vedúcich pracovníkov ŠKODA AUTO v takejto forme došlo prvýkrát od dokončenia Testbedu pre Priemysel 4.0. Toto experimentálne laboratórium bolo na jar tohto roku dovybavené špičkovými technológiami v hodnote cez 350-miliónov CZK vďaka zapojeniu CIIRC ČVUT do česko-nemeckého centra pre pokročilú výrobu RICAIP. ŠKODA AUTO laboratórium aktívne využíva k podpore kolaboratívneho a zákazkového výskumu, inováciám a rozvoju digitálnych kompetencií zamestnancov.

Picture
Stretnutie ŠKODA AUTO v CIRC ČVUT. Zdroj: https://aktualne.cvut.cz

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz, zverejnené: 24. 8. 2022, autor: rpa