Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Jediná slovenská univerzita v šanghajskom rebríčku

Dva týždne do začiatku prednášok: Univerzita Komenského sa pripravuje na  zimný semester

V tohtoročnom hodnotení prestížneho šanghajského rebríčka najlepších vysokých škôl na svete sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Tento rok jej patrí 801. – 900. priečka.

Rebríček hodnotil viac ako 2000 svetových univerzít, zverejnil však len top 1000 univerzít sveta. Medzi nimi je Univerzita Komenského ako jediná slovenská vysoká škola. Najlepšou univerzitou sveta je podľa šanghajského rebríčka Harvardova univerzita v USA. Z Česka sa v rebríčku umiestnilo sedem vysokých škôl, najlepšie hodnotená je Karlova univerzita v Prahe.

Šanghajský rebríček hodnotí aj jednotlivé akademické predmety. Vo fyzike patrí Univerzite Komenského 301. – 400. miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 500. mieste.

Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) známy ako šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov:

  • absolventi inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • zamestnanci inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • počet najviac citovaných výskumníkov,
  • počet publikácií v časopisoch Nature a Science,
  • počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded,
  • vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.

Ukazovatele týkajúce sa cien hodnotia oblasti aj desaťročia dozadu. Naopak údaj o citovaných výskumníkoch je z novembra 2020. Publikácie v Nature a Science sa hodnotia medzi rokmi 2016 – 2020.

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 31. 8. 2021, autor: rpa