Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Jarný tábor privedie deti do Slovenskej akadémie vied

Pozvánka na jarný tábor
Jarný vedecký tábor pre deti. Zdroj: SAV

SAV v spolupráci so vzdelávacou platformou George Science pripravuje druhý ročník vedou nabitého denného jarného tábora pre deti vo veku 5 až 12 rokov. Zvedaví malí účastníci zažijú v termíne od 28. februára do 4. marca 2022 program plný vedeckých experimentov, exkurzií na ústavoch SAV a pohybových či skupinových aktivít.

Jarný vedecký tábor sa uskutoční v súlade s platnými pandemickými opatreniami v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave a to už po druhýkrát. Ako vysvetlil riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Martin Nosko: „Prvý tábor sme zorganizovali v roku 2019. V posledných dvoch rokoch nás síce zastavila pandémia, no nikdy sme na tieto najmladšie deti nezabudli a preto sa k tomuto formátu vraciame opäť.“

V tomto roku organizáciu tábora zabezpečuje platforma George Science, ktorá spája vzdelávanie v oblasti chémie so zábavou a radosťou a spolu s tímom vyškolených lektorov sa profesionálne postará o deti.

Do podujatia sa na strane SAV zapája aj Ústav polymérov SAV, v. v. i., Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., a Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i. Malí účastníci a účastníčky na ústavoch hravou formou získajú nové zaujímavé poznatky o kovoch a plastoch, správnej životospráve, baktériách na mobilnom telefóne a uvidia aj fascinujúci svet pod mikroskopom.

Ako skonštatoval Martin Nosko: „Aj ústavy SAV považujú za dôležité deťom ukazovať, že veda je zábavná a zaujímavá. Chceme, aby aj mladší žiaci videli, že vedec je skutočný človek, ktorý svojím výskumom dokáže ovplyvňovať dianie vo svete a že všetko, čo nás obklopuje, je výsledkom vedeckého bádania a výskumu.“ Ďalej dodal, že v prípade záujmu môžu na jarnom tábore participovať aj ďalšie ústavy SAV.

Rodičia môžu svoje deti do jarného vedeckého tábora prihlásiť prostredníctvom telefónneho čísla 0908 646 750 alebo emailom na adrese: info@georgescience.com. Viac informácií nájdete na stránke www.georgescience.com. Počet účastníkov je limitovaný!

Ústavy, ktoré majú záujem zapojiť sa do tejto popularizačnej aktivity, môžu kontaktovať Martina Noska na adrese: martin.nosko@savba.sk.

Zdroj: SAV, zverejnené: 1. 2. 2022, autor: rpa