Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Izrael, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo sa pripoja k programu Horizont Európa do konca roka 2021

Horizon Europe

Britské pridruženie k rámcovému programu pre výskum a inovácie Horizont Európa bolo dohodnuté „v zásade“ a čaká na schválenie Európskeho parlamentu. Dohody s Izraelom a Švajčiarskom by mohli byť ukončené do konca roka 2021.

Margrethe Vestager, výkonná viceprezidentka Európskej komisie pre digitálne záležitosti, uviedla, že EÚ a Spojené kráľovstvo sa blížia k dokončeniu návrhu dohody o tom, aby sa Spojené kráľovstvo stalo pridruženou krajinou programu Horizont Európa. Ako uviedla: “V zásade existuje zhoda na tomto návrhu verzie.”

Túto dohodu musí ešte podrobne preskúmať Európsky parlament, zatiaľ sa však organizácie Spojeného kráľovstva môžu zúčastňovať na výzvach programu Horizont Európa za predpokladu, že dohoda o pridružení bude oficiálne prijatá pred podpísaním grantov.

Začiatkom tohto týždňa Európska rada pre výskum oznámila, že privíta „podmienečné“ žiadosti výskumných pracovníkov so sídlom vo Veľkej Británii a vo Švajčiarsku, Izraela a ďalších krajín zapojených do programu Horizont 2020 o financovanie vo výzve vyhlásenej 22. februára 2021, napriek skutočnosti že pravidlá účasti týchto krajín sa ešte len riešia.

Simona Kustec, slovinská ministerka školstva a vedy, poznamenala, že Nórsko a Island budú takisto pridruženými krajinami v rámci programu Horizont Európa na základe svojho členstva v Európskom hospodárskom priestore, kým Slovinsko v júli 2021 prevezme predsedníctvo Rady EÚ. Dohody s Izraelom a Švajčiarskom budú pravdepodobne uzavreté v priebehu roka 2021, počas predsedníctva Slovinska.

Zatiaľ čo asociačné dohody obsahujú rozsiahle ustanovenia, ktoré sú rovnaké pre všetky krajiny – najmä s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a daňovým únikom – Vestager uviedla, že asociačný proces je pomalý z dôvodu politických, hospodárskych, výskumných a inovačných vzťahov medzi EÚ a jej partnermi. Napríklad Spojené kráľovstvo nebude mať prístup k finančným nástrojom prostredníctvom Európskej rady pre inovácie. Ako dodala Vestager: “Tento spôsob sleduje logiku, že Spojené kráľovstvo nebude súčasťou finančného rámca Európskej únie a finančných nástrojov pre budúci dlhodobý rozpočet.”

Otvorení svetu?

Švajčiarsko sa zapojilo do predchádzajúcich výskumných programov a je jednou z najúspešnejších krajín, čo do čerpania finančných prostriedkov z nich. Rokovania o programe Horizont Európa však boli prerušené referendom, v ktorom občania Švajčiarska hlasovali proti obmedzeniu voľného pohybu medzi krajinou a EÚ.

Kustec uviedla, že „politické otázky nesúvisiace s politikou výskumu a inovácií“ zostávajú nevyriešené, ale „vidím vôľu na oboch stranách, takže zostávam optimistická, že do konca roka by mohlo byť zapojené aj Švajčiarsko.“

V prípade Izraela Kustec uviedla, že slovinské predsedníctvo urobí „všetko v našej zodpovednosti“, aby dokončilo asociačnú dohodu, ktorá umožní pokračovanie viac ako 25 rokov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Vedci z Austrálie, Kanady, Japonska, USA a ďalších krajín sa v minulosti podieľali na jednotlivých výskumných projektoch financovaných z rámcových programov EÚ, tieto krajiny však nikdy nepodpísali asociačnú dohodu s EÚ. Kustec uviedla, že stále existuje možnosť, ale neuviedla podrobnosti, kedy a ako by sa to mohlo stať.

Spolupráca v rozpore s technologickou suverenitou

EÚ dokončuje asociačné dohody, ktoré umožňujú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií so zvyškom sveta, zatiaľ čo sa snaží menej spoliehať na technológie mimo bloku, aby zvýšila svoju odolnosť voči budúcim krízam.

Podľa Vestager je EÚ preferovaným obchodným partnerom pre 74 krajín a prosperita bloku pochádza z obchodu. Ako dodala na záver: „Pre mňa sa otvorená a strategická autonómia spája ako prekrásne spojenie, ktoré, dúfam, nebude slúžiť dobre len Európanom, ale samozrejme aj našim partnerom na tejto planéte.“  

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 24.2.2021, autor: rpa, kpa