Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Investície do výskumu a vývoja v EÚ

Bar chart: Government budget allocations for R&D, EU Member States and EFTA countries, by € per person, 2020 data

V roku 2020 dosiahli celkové alokácie štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD) v celej EÚ 100 786-miliónov EUR, čo zodpovedá 0,8 % HDP. Tieto informácie pochádzajú z údajov o alokácii štátneho rozpočtu na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat 15. 9. 2021.

V roku 2020 dosiahli alokácie štátneho rozpočtu na výskum a vývoj na úrovni EÚ 225 EUR na osobu, čo je nárast o 22 % v porovnaní s rokom 2010 (184 EUR na osobu). Najvyššie alokácie boli zaznamenané v Luxembursku (648 EUR na osobu), nasledujú Dánsko (519 EUR) a Nemecko (443 EUR).

Na druhej strane, krajinami EÚ s najnižším rozpočtom na výskum a vývoj na osobu boli Rumunsko (15 EUR na osobu), Bulharsko (21 EUR), Maďarsko (39 EUR) a Lotyšsko (42 EUR).

Za posledné desaťročie boli najväčšie percentuálne prírastky alokácií vládneho rozpočtu na výskum a vývoj v EUR na osobu zaznamenané v Lotyšsku (z 14 EUR v roku 2010 na 42 EUR v roku 2020), Grécku (z 62 EUR na 148 EUR) a Estónsku (z 77 EUR na 141 EUR).

Naopak, tieto alokácie sa znížili v Portugalsku (z 92 EUR v roku 2010 na 71 EUR v roku 2020), Španielsku (z 179 EUR na 144 EUR), Rumunsku (z 17 EUR na 15 EUR), Francúzsku (z 253 EUR na 235 EUR) , Írsko (z 181 EUR na 175 EUR) a Fínsko (z 387 EUR na 373 EUR).

Viac informácií

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 16. 9. 2021, autor: rpa