Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Investície do ochrany životného prostredia v roku 2023: 67-miliárd EUR

 

Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny EÚ investovali približne 67-miliárd EUR do aktív nevyhnutných na poskytovanie služieb ochrany životného prostredia. Tieto služby zahŕňali čistiarne odpadových vôd, vozidlá na prepravu odpadu, získavanie pôdy na vytvorenie prírodnej rezervácie alebo čistejšie zariadenia na výrobu.

Približne 40-miliárd EUR (60 % celkových investícií do ochrany životného prostredia) minuli korporácie, a to tak špecializovaní poskytovatelia služieb v oblasti ochrany životného prostredia (napr. súkromné ​​spoločnosti zaoberajúce sa zberom a spracovaním odpadu a kanalizáciou), ako aj korporácie iné ako špecializovaní výrobcovia, ktorí nakupujú technológie a zariadenia znižujúce environmentálne tlaky vyplývajúce z ich výrobného procesu (napr. zariadenia znižujúce ich emisie do ovzdušia). Zvyšných 40 % investícií predstavovala verejná správa a neziskový sektor.

Podiel investícií na ochranu životného prostredia na celkových investíciách bol v roku 2023 približne 1,8 %. Konkrétne 1,7 % zo všetkých investícií podnikov tvorili investície na ochranu životného prostredia a 4,5 % zo všetkých investícií verejnej správy.

Najväčší objem investícií sa týkal služieb odpadových vôd a odpadového hospodárstva. V roku 2023 tvorili 41,6 % a 26,6 % celkových investícií na ochranu životného prostredia. Ochrana ovzdušia tvorila 10,4 % investícií na ochranu životného prostredia. Všeobecná správa životného prostredia, výskum a vývoj a ochrana pred žiarením predstavovali 8,4 %. Ochrana biodiverzity a krajiny predstavovala 6,4 %; ochrana pôdy a podzemných vôd na 5,6 % a zníženie hluku na zvyšných 1,1 %.

 

Investície EÚ do ochrany životného prostredia v roku 2023. Zdroj: Eurostat

 

Týmto článkom si pripomíname Svetový deň životného prostredia, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júna.

 

 

Viac informácií:

 

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 5.6.2024, autor: rup