Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Interreg Europe 2021-2027: Tretí návrh programu spolupráce

Interreg Europe

Interreg Europe

Interreg Europe

Intenzívne pokračuje príprava ďalšieho vydania programu Interreg Europe. K dispozícii je tretí návrh verzie programu spolupráce Interreg Europe (2021 – 2027). Okrem predchádzajúcich verzií obsahuje oddiely o ukazovateľoch, cieľových územiach, plánovanom použití finančných nástrojov a opatreniach prijatých na zapojenie príslušných partnerov programu.

Ak máte nejaké pripomienky k tejto verzii, môžete ich odoslať na adresu info@interregeurope.eu

Aktualizovaná verzia dokumentu bude zverejnená hneď, ako bude k dispozícii. Konečný text programu bude potvrdený až na konci programovacieho procesu. Proces programovania môžete sledovať na vyhradenej stránke programu Interreg Europe.

No alternative text description for this image

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 10.2.2021, autor: rpa