Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027: Vyjadrite svoj názor na budúci program financovania

Ako možno viete, program Interreg CENTRAL EUROPE podporuje nadnárodnú spoluprácu v strednej Európe už viac ako 20 rokov. Financovanie prostredníctvom tohto programu pomáha regiónom a mestám stať sa silnejšími a odolnejšími bez opätovného objavovania dopravy na kolesách. Program pomáha budovať dôveru za hranicami a spájať ľudí, aby spolupracovali na inováciách, nízkouhlíkovom, prírodnom a kultúrnom dedičstve, ako aj doprave a mobilite.

Nadišiel čas posunúť úspešnú nadnárodnú spoluprácu vpred! Pozývame vás na účasť na nasledujúcich aktivitách, aby ste mohli ďalej formovať nový program na roky 2021-2027.

Prieskum: Nadnárodný zber vstupných údajov

Vyplňte online prieskum a pomôžte formovať novú stratégiu financovania Interreg CENTRAL EUROPE. Cieľom prieskumu je zhromaždiť odborné vstupy k potenciálnym témam, ktoré sa majú financovať, a nápady pre príslušné nadnárodné akcie a cieľové skupiny. Prieskum je otvorený do 24. júna 2020.

Podujatia: Dialóg národných partnerov

Okrem nadnárodného prieskumu organizujú národné kontaktné miesta aj sériu partnerských dialógov s cieľom ďalej zhromažďovať a diskutovať o vstupoch. Tento dialóg umožní podrobnejšiu spätnú väzbu na témy a potenciálne akcie a pomôže zhromaždiť kvalitatívnejšie vstupy.

Viac informácií

Zdroj: Interreg CENTRAL EUROPE, zverejnené: 11.6.2020, autor: rpa