Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovatívny výskum pre Národný výskumný program „COVID-19” vo Švajčiarsku

Národný výskumný program (National Research Programme – NRP) „COVID-19“ vzbudil vo Švajčiarsku veľký záujem. Vedci predložili Švajčiarskemu národnému vedeckému fondu (Swiss National Science Foundation – SNSF) spolu 190 projektových žiadostí: 155 v biomedicíne, 19 v disciplínach STEM a 16 v humanitných a spoločenských vedách.

Vedci pokračujú v práci v plnom prúde, aby našli riešenia pandémie COVID-19. V priebehu troch týždňov boli predložené výskumné návrhy v rôznych oblastiach.

Biomedicínske návrhy (155):

Biológia, patogenita a imunogenita SARS-CoV-2: 42
Klinický výskum: 42
Epidemiológia a prevencia COVID-19: 28
Zlepšenie diagnostiky: 19
Vývoj vakcíny: 13
Vývoj liečiv: 11

Návrhy v oblasti matematiky, prírodných a strojárskych vied (19):

Inžinierske vedy: 10
Matematika a aplikovaná fyzika: 9

Návrhy v oblasti humanitných a spoločenských vied (16):

Rôzne zdravotnícke témy týkajúce sa COVID-19: 6
Zameranie na psychológiu: 3
Rôzne aspekty riadenia pandémie: 7

Vedci vo Švajčiarsku mohli požiadať až o 2-milióny CHF. Celkovo je pre NRP k dispozícii 20-miliónov CHF. Projektové žiadosti budú teraz hodnotené medzinárodnými odborníkmi na základe ich vedeckej kvality, skúseností žiadateľov a uskutočniteľnosti projektov. Okrem toho sa budú hodnotiť ciele jednotlivých projektov, aby sa zabezpečilo, že spadajú do výskumných oblastí uprednostňovaných v jednotlivých moduloch. SNSF plánuje informovať vedcov o výsledku hodnotenia do začiatku augusta 2020. Projekty by mali byť schopné začať čo najskôr. Výsledky dvojročného programu sa sprístupnia v čo najkratšom čase ako publikácie s otvoreným prístupom a na dátových platformách v prospech orgánov zdravotnej a zdravotníckej politiky a výskumnej obce ako celku.

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 11.6.2020, autor: rpa