Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovatívnejšie krajiny sú na tom lepšie v progresívnom zelenom a digitálnom prechode

Horizon Europe  (@HorizonEU) / Twitter
Správa EK: Transitions performance index 2021. Zdroj: https://op.europa.eu

Podľa novej správy Európskej komisie existuje korelácia medzi umiestnením krajiny v globálnom inovačnom indexe a tým, ako dobre napreduje smerom k väčšej udržateľnosti.

Keďže krajiny EÚ implementujú politiky pre zelený a digitálny prechod, zdá sa, že vysoký potenciál pre inovácie je pomocným faktorom, ako ukázali krajiny ako Švajčiarsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko a Nemecko.

Existujú však výnimky z pravidla. USA, napriek tomu, že sú jednou z najinovatívnejších krajín v indexe inovácií, dosahujú pomerne slabé výsledky na stupnici výkonnosti Komisie pri prechode, rovnako ako Kanada a Čína. Tu sa navrhuje, že politické priority môžu brzdiť pokrok, keďže nižšie hodnotenia čiastočne vysvetľujú nízke skóre v environmentálnom pilieri.

V EÚ takmer všetky krajiny dosahujú lepšie výsledky ako ukazovateľ výkonnosti pri prechode v porovnaní s ich inovačným skóre.

Celkovo sú Írsko a Dánsko európskymi lídrami v prechode – a tiež svetovými lídrami, pričom Komisia zaradila väčšinu európskych krajín na prvé miesto tabuľky. Ostatné západoeurópske krajiny nasledujú v kategórii „silný prechod“ pred zvyškom sveta. Stredná a východná Európa sa umiestnila nad väčšinou mimoeurópskych krajín, ale zaostávala za západnou Európou v hodnotení prechodu a inovácií.

V grafe Komisie sa používa globálny index inovácií vyvinutý Svetovou organizáciou duševného vlastníctva, ktorý meria inovačnú výkonnosť 132 krajín pomocou zhruba 80 ukazovateľov.

Transitions Performance Index (TPI) 2021 zohľadňuje hospodársky, sociálny a environmentálny pokrok a pokrok v oblasti riadenia. V roku 2021 bol aktualizovaný, aby lepšie odrážal snahu EÚ o zelenú a digitálnu transformáciu.

nb1503
TPI a Globálny inovačný index. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Viac informácií:

Transitions performance index 2021

New Transitions Performance Index 2021: EU shows strong performance in its transition towards sustainability

Transitions Performance Index website

Interactive report

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://op.europa.eu, zverejnené: 16. 3. 2022, autor: rpa