Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovačná súťaž v oblasti umelej inteligencie v Nemecku

AI made in Germany: Die KI-Strategie der Bundesregierung im Detail -  computerwoche.de

Nemecká Spolková vláda prijala v novembri 2018 „Stratégiu rozvoja umelej inteligencie“ (AI).

Nemecko sa v minulosti dokázalo presadiť v medzinárodnej konkurencii vďaka svojim silným stránkam, ktoré čerpá  prevažne z kompetencie malých a stredných podnikov (MSP) v interakcii s vysoko výkonným výskumom. Budúce postavenie, ktoré si Nemecko buduje v konkurencii silných hospodárskych krajín, bude závisieť od toho, do akej miery je možné rozvinúť ekonomický, sociálny a technologický potenciál umelej inteligencie a byť lídrom stratégie tvorby  hodnôt založených na údajoch ktoré povedú k úspechu.

Nemecko očakáva, že iba služby a produkty, založené na umelej inteligencii, vygenerujú v roku 2025 tržby v hodnote 488-miliárd EUR a dosiahnu tak 13 % -ný percentný podiel na HDP. To však prirodzene neprichádza samo od seba. Vyžaduje si to vyvinúť potrebné  technologické riešenia, odstrániť prekážky brániace inováciám a pretransformovať znalosti i do širšieho ekonomického a spoločenského spektra. „Stratégia nemeckej Spolkovej vlády“ (AI) v oblasti umelej inteligencie podčiarkuje ich význam pre spoločnosť a hospodárstvo prostredníctvom miliardových finančných opatrení. Medzi ne patrí  aj inovačná súťaž „Umelá inteligencia ako hybná sila ekonomicky relevantných ekosystémov“ Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky (BMWi), ktorá sa venuje hospodárskemu uplatneniu a šíreniu umelej inteligencie, najmä v MSP a ktorá sa otvorene venuje takmer všetkým oblastiam života a práce.                                                                                        

Jadrom cielených finančných projektov je vytváranie nových udržateľných ekosystémov v rôznych aplikačných doménach umelej inteligencie.

Inovačná súťaž v oblasti umelej inteligencie sa tak osobitne zameriava na výzvy ekonomiky platforiem, ako dôležitého piliera zosúladenia udržateľných obchodných modelov. Šance na úspech v súťaži o inovácie v oblasti umelej inteligencie nemožno posudzovať  izolovane. Pre ekonomiku platforiem a dátové riešenia je nevyhnutná dostupnosť dôveryhodnej a transparentnej dátovej infraštruktúry, ktorá sa dá globálne používať a ktorá nie je riadená podľa  vlastných predstáv globálnych hráčov, ktorí dominujú na trhu.

Otázka však znie,  či bude možné medzinárodne zjednotiť európske normy a hodnoty, napríklad v etike a v práve a to bude závisieť najmä od toho kto prevezme vedúcu úlohu v tak dôležitých technológiách, ako je umelá inteligencia. Prostredníctvom projektu GAIA-X sleduje politika a podnikanie spoločný cieľ vytvorenia suverénnej a dôveryhodnej dátovej infraštruktúry pre Nemecko a Európu. Ukazuje sa, že väčšina projektov financovaných v súťaži inovácií AI má priame väzby na tému GAIA-X a že projektoví manažéri sa usilujú úzko spolupracovať s GAIAX.

Forma inovačného financovania zvolená pre súťaž v inovácii AI sa zaoberá nielen technológiami priamo súvisiacimi s AI a jej aplikáciou, ale aj netechnickými aspektmi, ako  je napr. právna istota pri používaní umelej inteligencie, alebo ekonomické otázky, o ktorých by sa malo diskutovať v rámci rôznych projektov a domén. Ďalej uvedené projekty a sprievodné opatrenia sprevádzané vedeckými analýzami  môžu nabádať všetkých aktérov, aby ťažili z analýz, poznatkov a výstupov z financovaných projektov a rozhodli sa ísť vlastnou cestou pri hľadaní svojich riešení.

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi) spustilo mechanizmy na vytvorenie konkurenčného prostredia v oblasti inovácií umelej inteligencie čím zásadným spôsobom  prispieva k rýchlej implementácii „Stratégie umelej inteligencie“ nemeckej Spolkovej vlády. Cieľom je podporiť využitie umelej inteligencie vo všetkých ekonomicky relevantných oblastiach hospodárstva a zamerať sa na požiadavky a príležitosti MSP v Nemecku. V rámci prvej výzvy na financovanie súťaže v oblasti inovácií umelej inteligencie v januári 2019, bolo začiatkom marca 2019 predložených v Nemecku viac ako 130 koncepčných riešení platforiem založených na umelej inteligencii. Z tohto počtu sa od začiatku roku 2020 kvalifikovalo 16 účastníkov na účasť v trojročnej etape financovania. Presvedčivou argumentáciou zapôsobili na silné, asertívne asociácie z oblasti obchodu a vedy v príslušných oblastiach využitia, ktoré kombinujú všetky potrebné technické a netechnické znalosti pre rýchly vývoj vhodných platforiem, alebo ekosystémov. Vznikli tak príležitosti  pripraviť pôdu pre inovatívne a niekedy aj nekonvenčné riešenia pre široké spektrum využitia v hospodárstve.

Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung

Zdroj: BMWi, zverejnené: 25.11.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa