Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovačná stratégia “Open Innovation Austria 2020”

Open Innovation Strategie für Österreich

Rakúsko je jedným z prvých členských štátov EÚ, ktorý venoval značnú pozornosť vypracovaniu národnej otvorenej inovačnej stratégie Rakúska – „Open Innovation Austria2020“.

Dokument „Open Innovation Austria2020“ bol vytvorený  postupne v procese širokej účasti. Do tohto procesu boli zapojené nielen zainteresované strany z výskumu, vedy a podnikania, ale aj civilné obyvateľstvo. Okrem analýzy skutkového stavu a výsledkov národného a medzinárodného prostredia v oblasti otvorených inovácií, dokument zahŕňa aj víziu do roku 2025 s návrhom konkrétnych realizačných opatrení.                                           

V rámci rozvoja inovačnej stratégie „Open Innovation Austria2020“ venovalo Rakúsko značnú pozornosť vypracovaniu zodpovedajúcich výziev a z nich odvodených oblastí  jednotlivých činnosti pre návrh a riadenie otvoreného inovačného systému. Tento strategický dokument, ktorý položil základy modernej, otvorenej, inovačnej politiky Rakúska je výsledkom práce mnohých aktérov z oblasti obchodu, vedy, administratívy a tiež mnohých občanov, ktorí sa zaujímajú o inovácie a vedecký pokrok. V rámci veľkého seminára zainteresovaných strán a tiež voľne prístupnej online-konzultácie sa všetci zaoberali otázkami o vytvorení otvorenej inovačnej kultúry, formovaní inovačných sietí, väčšom zapojení obyvateľstva do výskumných programov, otvorenom prístupe – „open access“ k výsledkom výskumu, modeloch spravodlivej kompenzácie „crowdwork“ za prácu a mnohým ďalším témam.

Hlavné témy „Inovačnej stratégie Open Innovation Austria2020“:

  • Mobilita a letecká doprava

  • Priemyselné technológie

  • Vesmír

  • Energie a životné prostredie

  • Digitálne technológie

  • Kooperácia hospodárstva vedy a výskumu

  • Ľudské zdroje

  • Bezpečnosť

Viac informácií:

Stratégia Open Innovation Austria2020

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at; https://openinnovation.gv.at, zverejnené: 27.1.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa