Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovačná priepasť EÚ sa zväčšuje, konštatuje správa o súdržnosti

newsbyte
Inovačná výkonnosť regiónov v EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Podľa správy Európskej komisie o regionálnej politike EÚ sa regionálna priepasť v oblasti inovácií v Európe zväčšila v dôsledku slabých investícií do výskumu a vývoja a slabých regionálnych inovačných ekosystémov.

Niektoré členské štáty ako celok dosiahli výrazný pokrok v dobiehaní, ale mnohé regióny, vrátane bohatších krajín, stále zaostávajú v inováciách.

Podľa správy, ktorá bola zverejnená 9. februára 2022, priepasť v oblasti inovácií ešte zhoršuje obmedzené prelievanie ľudského kapitálu z medzinárodných obchodných väzieb v chudobných regiónoch. Ako sa ďalej uvádza v správe: „Mnohé regióny nie sú pripravených využiť nové príležitosti a sú zraniteľné voči potenciálnemu preskupeniu, keďže sa hodnotové reťazce vyvíjajú.“

Viac informácií:

Eighth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11. 2. 2022, autor: rpa