Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Inovácie pre odolnosť podnikov voči kríze

Rakúsky technologický inštitútu (AIT) na svojom portáli publikoval dňa 24.apríla 2023 informáciu o článku k novej štúdii AIT-ZEW.

Zdroj: ait.ac.at

Nová štúdia AIT-ZEW ukazuje dôležitosť inovácií pre odolnosť podnikov voči kríze

Globálna finančná a hospodárska kríza 2008/2009 a kríza COVID-19 v roku 2020 jasne preukázali dôležitosť odolnosti, t. j. schopnosti spoločností odolať časom krízy. Otázkou zostáva ako sa môžu spoločnosti stať odolnejšími? Odpoveď prináša nová štúdia Leibniz Center for European Economic Research (ZEW) v spolupráci s „Rakúskym technologickým inštitútom“ (AIT).

Nová štúdia ukazuje, že inovatívne spoločnosti sú odolnejšie a výrazne menej trpia následkami hospodárskej krízy ako spoločnosti bez nových produktov. Dôvod ako môžu firmy čo najlepšie prekonať hospodársku krízu je jednoduchý. Pokles predaja existujúcich produktov pomáhajú kompenzovať inovácie. Spoločnostiam, ktoré neinovujú táto možnosť chýba. Štúdia skúma, ako vytvárajú produktové inovácie nové pracovné miesta s využitím spoločností z 26 európskych krajín v období rokov 1998-2014.

Výsledky ukazujú, že inovujúce, aj neinovujúce spoločnosti vytvárajú pracovné miesta vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu, okrem recesie. Recesia ukazuje rozdiely medzi týmito dvoma skupinami.

Kým zamestnanosť  u neinovujúcich firiem klesá, inovujúce spoločnosti sa musia vyrovnať len s malým poklesom. Riaditeľka výskumu inovačnej ekonomiky a podnikovej dynamiky (ZEW) profesorka Dr. Bettina Peters uviedla: 

„Rozdiel medzi inovatívnymi a neinovačnými spoločnosťami je obzvlášť markantný, keď sa časy zhoršujú.”

Zdroj: ait.ac.at

Malé a stredné podniky (MSP) majú jasnú výhodu

Štúdia nachádza ďalší dôležitý rozdiel medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a veľkými spoločnosťami. (MSP) vytvárajú podstatne viac nových pracovných miest nie preto, že sú inovatívnejšie, ale preto, že zvýšenie produktivity vo veľkých spoločnostiach do značnej miery neguje vplyv inovácií na zamestnanosť.  

Vedúci pracovník (AIT) Bernhard Dachs konštatuje:

“Účinky inovácií na zamestnanosť vo veľkých spoločnostiach sú opäť pohltené racionalizáciou a reštrukturalizáciou.”

Vytvárať nové stimuly pre inovácie

Štúdia má pre politikov jasný odkaz. Jednoznačne musia urobiť všetko pre to, aby zabránili firmám zastaviť inovačné aktivity počas krízy. Inovácie sú dlhodobá činnosť, ktorú nemožno krátkodobo zapnúť a vypnúť. Pre mnohé spoločnosti, najmä MSP, ktoré prestali inovovať počas krízy v rokoch 2008/2009, bolo toto rozhodnutie konečné. To však zároveň  zapríčiňuje znižovanie šancí na ich zisky zo zamestnanosti v následnom rozmachu spoločnosti.

Zdroj: ait.ac.at; zverejnené: 17.5.2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová