Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

InoBat Recycling zakladá na Slovensku recyklačné centrum

Slovenský výrobca batérií pre elektromobily bude svoje batérie aj  recyklovať | ODPADY-PORTAL.SK

Spoločnosť InoBat Auto bude nielen vyvíjať a vyrábať lítiové batérie, ktoré sú menej náročné na kobalt, ale v rámci novej divízie InoBat Recycling ich bude aj opätovne recyklovať. Slovensko sa tak môže stať „mekkou“ batérií do elektromobilov a plnohodnotnou súčasťou obehového hospodárstva. Projekt recyklácie sa pritom bude realizovať v 2 fázach.

Už v roku 2021 začne spoločnosť s budovaním linky na fyzickú šrotáciu batérií, ktoré bude po ukončení ich životnosti sťahovať z trhu a opätovne recyklovať. V druhej fáze, ktorá bude prebiehať v najbližších rokoch, sa bude realizovať aj hydrometalurgická linka. Výsledkom bude 95-percentná miera spätného získavania kovov, zníženie výrobných nákladov o 35 % a zníženie produkcie CO₂ o 20 %.

Novou CEO divízie InoBat Recycling sa stala Marta Tomišová, ktorá má dlhoročné skúsenosti z leteckého a automobilového priemyslu. Vysvetľuje, že cieľom InoBat Recycling je napomôcť správnemu fungovaniu cirkulárnej ekonomiky a prispieť k eliminácii ťažby najkritickejších neobnoviteľných zdrojov ako je kobalt, lítium či nikel.

Ako uviedla Tomišová: „Záleží mi na životnom prostredí a mojim cieľom je napomôcť k ochrane planéty pre ďalšie generácie. Preto ma teší, že môžem byť súčasťou spoločnosti InoBat, ktorá sa zapája do podpory obehového hospodárstva, vďaka čomu sa môžeme stať úspešnými realizátormi stratégie „od kolísky po kolísku“. Zelené batérie budeme nielen vyrábať, ale aj recyklovať, a vďaka plánovanej recyklačnej linke opätovne využívať kritické kovy pri výrobe ďalších batérií.“

Marta Tomišová má dlhoročné skúsenosti, ktoré nazbierala počas svojho pôsobenia vo viacerých spoločnostiach, ako je napríklad Aerotech, ATFIN či Van Leeuwen. Po návrate na Slovensko sa rozhodla nastúpiť do spoločnosti InoBat a venovať sa automobilovému priemyslu, primárne v otázke ochrany životného prostredia a recyklácie.

InoBat Recycling týmto krokom reaguje aj na nový akčný plán obehového hospodárstva, na ktorý ešte v roku 2020 nadviazala Európska komisia. Ten sa zaoberá práve životným cyklom produktov. V rámci neho chce EÚ dosiahnuť niekoľko pozoruhodných cieľov, pričom obsahuje aj kapitolu zameranú na elektromobily a batérie. S nimi sa stotožňuje aj spoločnosť InoBat, ktorej cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality a technologickej nezávislosti práve v tejto oblasti.

Vďaka InoBat Recycling budeme môcť vďaka recyklačným systémom nielen zlepšiť životnosť batérií do elektromobilov, ale aj ich opätovne využívať, zvýšiť množstvo recyklovaných cenných materiálov, zredukovať uhlíkovú stopu či vyhnúť sa neekologickému zneškodňovaniu batérií.

Ako dodala Marta Tomišová, CEO InoBat Recycling: „Darmo by sme jazdili na ekologických vozidlách, ak sú ich batérie vyrábané neekologicky. Táto oblasť potrebovala zmenu, ku ktorej sa s radosťou pripájame. Konečne budú zavedené kvóty na obsah recyklovaných materiálov v batériách, výrobcovia budú musieť zabezpečiť ich zber na konci životnosti aj následnú recykláciu. Postupne tak vymeníme nedobíjateľné batérie za dobíjateľné a pri ich výrobe znížime uhlíkovú stopu. Zároveň, absolútne transparentné a etické bude aj samotné získavanie kritických surovín.“

Cieľom spoločnosti InoBat je, okrem recyklácie svojich batérií, aj zníženie ich výrobných nákladov. Pôjde pritom o prelomové zelené batérie, ktoré sú šité na mieru pre konkrétnych zákazníkov. Ich výskum, vývoj aj výroba bude prebiehať v novom R&D centre vo Voderadoch s podporou umelej inteligencie a modernej High Throughput Platformy.

Zdroj: https://www.ipmllp.com, zverejnené: 24.3.2021, autor: rpa