Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

InoBat Auto získal kladné rozhodnutie EIA na výskumné a vývojové centrum vo Voderadoch

Slovenský výrobca batérií InoBat Auto získal kladné rozhodnutie EIA (Environmental Impact Assessment) týkajúce sa plánovaného výskumného a vývojového centra vo Voderadoch pri Trnave. Pri plnom využití kapacity výroby sa počíta s vytvorením 150 nových pracovných miest.

Slovenský výrobca batérií InoBat oznámil, že zisťovacie konanie EIA (Environmental Impact Assessment) týkajúce sa plánovaného výskumného a vývojového centra vo Voderadoch neďaleko Trnavy bolo úspešne dokončené a rozhodnutie zo zisťovacieho konania je právoplatné.

Ako uviedol Marián Boček, CEO InoBat Auto: „InoBat splnil všetky požiadavky, ktoré žiadali účastníci tohto procesu a poskytol jasné a zrozumiteľné odpovede všetkým dotknutým subjektom. Teraz pokračuje povoľovací proces pre stavebne povolenie. S prestavbou by sme chceli začať v prvom kvartáli 2021 a ukončenie plánujeme na koniec roka 2021. Je to pre nás samozrejme záväzok a tak ako doteraz, budeme robiť všetko pre to, aby sme boli nielen dobrým susedom, ale aj zelenou a trvalo udržateľnou výskumno-výrobnou spoločnosťou.“

Ekológia je pritom zakódovaná v DNA spoločnosti InoBat už od jej začiatku. InoBat už teraz disponuje vďaka svojím partnerom pokrokovým procesom recyklácie s nízkymi emisiami CO2. Tento proces prináša materiály vysokej čistoty späť do výroby batérií. Z odpadových batérií získava kobalt a ďalšie cenné materiály, teda recykluje práve tie najkritickejšie a najťažšie dostupné materiály. Ako spresnil Marián Boček: „Myslíme nielen na to, ako eticky získavať cenné kovy a materiály, napríklad kobalt, ale aj na to, čo sa s nimi stane ďalej. Ako potvrdzuje rozhodnutie Odboru starostlivosti o životného prostredia Okresného úradu Trnava, naša technológia nebude produkovať technologické odpadové vody.“

Proces EIA, s ktorým InoBat Auto pomáhala spoločnosť EKOCONSULT-enviro, išiel pri príprave dokumentácie pre zisťovacie konanie do detailov – spomína tak napríklad to, že v rámci stavebných úprav už existujúcej haly bude rekonštruovaná jej podlaha. Tá sa v miestach, kde sa bude manipulovať s chemickými látkami zabezpečí v súlade s platnou legislatívou tak, aby nedošlo v prípade havárií k ich úniku do pôdy a podzemných vôd.

Dotknuté územie je síce lokalizované v okrajovej časti katastrálneho územia obce Voderady, ale v dostatočnej vzdialenosti od obývaných objektov. Výskumné a vývojové centrum tak nebude mať počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov ani v najväčšej blízkosti.

Marián Boček zdôrazňuje, že rozhodnutie o EIA konštatuje priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo vytvorením viac ako 150 nových pracovných miest pri plnom využití kapacity výroby. Ako dodal Marián Boček: „Vytvárame tak priestor na návrat slovenských expertov zo zahraničia domov ako aj príležitosti pre súčasných študentov. Chceme vyriešiť európsky problém, ktorého podstatou je, že absentuje technologická suverenita. Tak, ako konštatuje aj rozhodnutie o EIA – bez vlastného vývoja a výroby batérií hrozí, že sa Európa stane „výrobnou dielňou“ pre čínskych a kórejských producentov. InoBat Auto preto ponúka v srdci Európy vlastné európske patentované riešenie.“

InoBat predstavil svetu prvú inteligentnú batériu pre elektrické vozidlá na GLOBSEC Tatra Summit 2020. Po roku výskumu a vývoja to bola prvá fyzická batéria, ktorá vznikla výrobným procesom kombinujúcim umelú inteligenciu (AI) a takzvaný High Throughput Process (HTP). Tento technologický prístup umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie vyrábať lepšie batérie, no zároveň aj zvýšiť prevádzkový dosah súčasných najlepších elektrických vozidiel vo svojej triede takmer o 20 %.

Za spoločnosťou InoBat Auto stojí silné konzorcium investorov a technologických spoločností, vrátane vedúceho investora IPM Group (IPM) – najrýchlejšie rastúceho správcu aktív InfraTech, ktorý sa špecializuje na prinášanie prelomových technológií do Európy. Medzi strategických investorov a partnerov patrí ČEZ (strategická investícia 10 miliónov EUR), Matador, AEN, MSM Group, Across a Wildcat Discovery Technologies. InoBat Auto tiež nedávno ohlásil strategické partnerstvo s globálnou technologickou spoločnosťou Manz AG, ktorá dodá výrobné zariadenie pre výskumno-vývojové centrum a výrobnú linku. Dizajn budovy má na starosti spoločnosť Takenaka.

Slováci z InoBat Auto ukázali prvú inteligentnú batériu na svete

Zdroj: SARIO; https://touchit.sk, zverejnené: 7.12.2020, autor: rpa